Od 9. mája končia vyhradené hodiny pre seniorov

Od 9. mája končia vyhradené hodiny pre seniorov Ilustr. foto Lidl

Vyhradeným hodinám pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých v potravinách a predajniach drogérie odzvonilo. Hlavný hygienik rozhodol, že od 9. mája sa vyhradené hodiny pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov rušia.

Vyhradené nákupné hodiny (od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka) pre osoby nad 65 rokov a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa rušia, oznámil dnes Úrad verejného zdravotníctva. Na to, že sa tieto hodiny nevyužívali, upozorňovali už dlhšie zástupcovia obchodu.

V pondelok 3. mája 2021 nadobudne účinnosť nová vyhláška, ktorá bola zverejnená vo Vestníku vlády SR a upravuje režim prevádzok.

Prehľad najdôležitejších zmien:

Naďalej zostávajú zatvorené:

• prírodné a umelé kúpaliská-kúpaliská a plavárne môžu byť otvorené v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške
• prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly),
• fitness centrá – môžu byť otvorené s maximálnou kapacitou osôb do 6 ľudí a dodržaním ďalších podmienok uvedených vo vyhláške
• prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania podľa COVID automatu (v okresoch I. a II. stupňa môžu byť otvorené za podmienok špecifikovaných nižšie)
• prevádzky verejného stravovania – naďalej však môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, prostredníctvom donáškovej služby alebo prostredníctvom letných terás
• prevádzky interiérových filmových predstavení

Najnovšie