Nové pravidlá zodpovednosti za výrobky a umelú inteligenciu

Nové pravidlá zodpovednosti za výrobky a umelú inteligenciu Ilustr. foto: EK

Európska komisia dnes prijala dva návrhy, ktorými chce prispôsobiť pravidlá zodpovednosti digitálnemu veku, obehovému hospodárstvu a dôsledkom globálnych hodnotových reťazcov.

Ako prvé navrhuje zmodernizovať existujúce pravidlá týkajúce sa objektívnej zodpovednosti výrobcov za chybné výrobky (od inteligentných technológií až po lieky). V druhom návrhu Komisia po prvýkrát navrhuje cielenú harmonizáciu vnútroštátnych pravidiel zodpovednosti za umelú inteligenciu, ktorá obetiam škôd súvisiacich s umelou inteligenciou uľahčí dosiahnutie odškodnenia.

Návrh Komisie teraz musí prijať Európsky parlament a Rada. Navrhuje sa, aby Komisia päť rokov po nadobudnutí účinnosti smernice o zodpovednosti za umelú inteligenciu v prípade potreby posúdila, či sú potrebné pre nároky súvisiace s umelou inteligenciou pravidlá objektívnej zodpovednosti.

„Chceme, aby technológie umelej inteligencie v EÚ prosperovali. Na to však musia ľudia dôverovať digitálnym inováciám. Dnešným návrhom o občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu dávame zákazníkom do rúk nástroje na zaistenie nápravy škôd spôsobených umelou inteligenciou. Chceme tak docieliť, aby mali rovnakú úroveň ochrany ako pri tradičných technológiách, a zabezpečiť právnu istotu pre náš vnútorný trh,“ povedala podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.

Najnovšie