Štatistický úrad SR začal spolupracovať s Heurekou

Nákupný poradca a cenový porovnávač Heureka a Štatistický úrad SR budú spolupracovať pri zisťovaní spotrebiteľských cien tovarov pri meraní inflácie na Slovensku.

Štátna inštitúcia a súkromná spoločnosť podpísali dohodu o spolupráci v oblasti poskytovania údajov z e-commerce. Spoločnosť Heureka o sebe hovorí, že je aktuálne najväčší nákupný poradca a cenový porovnávač na slovenskom a českom internete a aktuálne disponuje presnými dátami o vývoji cien státisícov/miliónov tovarov v celom regióne strednej a východnej Európy.

Štatistický úrad SR už v súčasnosti zaznamenáva ceny v online prostredí, spolupráca so spoločnosťou Heureka Group rozšíri počet a druhy tovarov nakupovaných v online priestore pre výpočet inflácie. Pre účely štatistiky bude k dispozícii výrazne viac informácií o cenách napríklad bielej a čiernej techniky, odevov a obuvi, materiály na údržbu a opravu obydlia, nábytok, športové potreby či hračky.

Tím Štatistického úradu SR v doterajšej praxi využíval automatizovaný zber údajov o cenách z internetových stránok online predajcov prostredníctvom tzv. webscrapingu. Aktuálna spolupráca posúva proces modernizácie na vyššiu úroveň, čo sa prejaví rýchlejším spracovaním a vyššou kvalitou poskytovaných informácií. Nové metódy postupne nahradia tradičný terénny zber údajov o cenách, ktorý patrí k najdrahším zisťovaniam.

„Spolupráca je veľmi prínosná pre celú spoločnosť. Údaje Heureka Group o cenovom vývoji, ale aj o množstvách a charakteristikách predávaných tovarov skvalitnia mieru poznania inflácie, čo je jeden z najdôležitejších ekonomických ukazovateľov vstupujúci do tvorby mnohých politík,“ uviedla Helena Glaser-Opitzová, generálna riaditeľka sekcie všeobecnej metodiky, registrov a koordinácie národného štatistického systému Štatistického úradu SR.

 „Unikátna spolupráca je vzhľadom na rozvoj e-commerce logickým krokom. Chceme byť privátnou spoločnosťou, ktorá prispieva k celospoločenskému poznaniu a naše riešenia pomôžu presnejšie zachytiť realitu pri tak citlivej téme posledného roka ako je inflácia, zdražovanie či zlacňovanie,” uviedol Tomáš Braverman, CEO Heureka Group.

 

Najnovšie