Kam s použitým kuchynským olejom? BILLA a ESPIK prinášajú jednoduché riešenie

Kam s použitým kuchynským olejom? BILLA a ESPIK prinášajú jednoduché riešenie Foto: Billa

Rodičia a deti zapojené do projektu Olejko chráni prírodu nosia použitý kuchynský olej a tuky jednoducho ráno do škôlky či školy. Zlozvyk domácností vylievať tento druh odpadu do umývadla, toalety, prírody či vyhadzovať ho do komunálneho odpadu totiž predstavuje riziko pre vodu a pôdu. Od septembra sa do projektu spoločností ESPIK a BILLA zaregistrovalo takmer 300 školských zariadení, ktoré už spoločne vyzbierali viac ako 2 300 kilogramov kuchynského oleja a tukov. Škôlky a školy sa do projektu môžu zapojiť počas celého roka.

Žiaci, študenti, rodičia, príbuzní alebo zamestnanci škôl majú možnosť po celý školský rok užitočne triediť odpad, pričom do jednej nádoby môžu zbierať všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov. To znamená aj nálev z niektorých potravín, napríklad sušených paradajok, konzervovaných rýb či syrov. Vyzbieraný použitý olej je následne ďalej spracovaný. Tento druh odpadu je vďaka správnemu triedeniu znovupoužiteľnou surovinou, pričom oleje z domácností sú napríklad hodnotnou zložkou pri výrobe biopalív.
BILLA a ESPIK učia tisíce detí k zodpovednosti voči našej planéte
Zľava M. Hlinková ESPIK, J. Gregorovičová BILLA FOTO: BILLA

„Záleží nám na životnom prostredí, hľadáme riešenia, ako chrániť prírodu a zároveň chceme prinášať príležitosti pre všetkých, ktorým na stave planéty záleží rovnako ako nám. Vďaka každodennému dochádzaniu detí a rodičov do škôlky či školy poskytuje ,Olejko‘ dostupnú a veľmi praktickú možnosť, ako odpad triediť. Veľmi nás tiež potešilo, ako sa k tejto výzve postavili školy a škôlky, ktoré kreatívne a pútavo šírili informácie o projekte a správnom triedení odpadu cez vlastné videá a fotografie na svojich sociálnych sieťach,“ povedala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA.

Myšlienka správneho nakladania s použitým kuchynským olejom a tukmi oslovila už viac ako 280 škôlok a škôl naprieč celým Slovenskom. Výzva chrániť prírodu a edukovať celé rodiny sa zapáčila najmä materským školám, ktoré tvoria polovicu zo všetkých registrovaných zariadení. Doposiaľ sa vyzbieralo viac ako 2 300 kilogramov použitého jedlého oleja a tukov.

Deti zo Zš Ivana Branislava Zocha v Revúcej       FOTO: BILLA
„Prax nám ukázala, že deti sú oveľa prístupnejšie pri téme ochrany životného prostredia, preto vznikla myšlienka priniesť ,Olejka‘ do škôlok a škôl. Potvrdilo sa nám, že mladá generácia sa zaujíma o prírodu, hľadá a využíva príležitosti, ako ju chrániť a starať sa o ňu. Zároveň vidíme, že rodičia svoje deti v týchto krokoch radi podporujú a motivujú. Tento projekt nie je iba o správnom triedení, ale aj o vzdelávaní. Tisíce detí na Slovensku už vďaka ,Olejkovi‘ vedia, že každý z nás môže prispieť k ochrane životného prostredia jednoduchými a možno navonok malými, ale účinnými krokmi, pre spoločnú lepšiu budúcnosť,“ povedala Mgr. Michaela Hlinková, koordinátorka projektu z firmy ESPIK.

Na ochranu prírody nikdy nie je neskoro

Materské, základné aj stredné školy sa do projektu „Olejko chráni prírodu“ môžu registrovať počas celého roka na stránke www.olejko.sk. Po schválenej registrácii budú do areálov prihlásených škôl umiestnené špeciálne nádoby určené na triedenie použitého kuchynského oleja a tukov.

Najnovšie