Obrátenú pyramídu zaradili medzi národné kultúrne pamiatky, pozrite sa, ako vznikala

Obrátenú pyramídu zaradili medzi národné kultúrne pamiatky, pozrite sa, ako vznikala Foto: RTVS

  

 Pamiatkový úrad SR včera oznámil, že v závere minulého roka vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku budovu Slovenského rozhlasu v Bratislave, známu ako „obrátená pyramída".

„Budova ROZHLASU, zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 12091/1, svojimi hodnotami jedinečne reprezentuje architektonické dedičstvo povojnovej modernej architektúry, je jedným z 0vrcholných diel neskorého modernizmu na Slovensku v jej najexpresívnejšej experimentálnej forme. Objekt s výraznou expresionisticky tvarovanou formou pyramídy je odkazom na najaktuálnejšie súdobé prejavy neskorej moderny vo svete," píše Pamiatkový úrad.

Obrátená pyramída už roky vyvoláva zmiešané pocity. Pre niektorých je symbolom socialistickej architektúry, pre iných je výnimočným architektonickým počinom. Je nákladná na údržbu a prevádzku, aj preto boli v minulosti úvahy o tom, že ju rozhlas opustí.

Americký magazín Business Insider zaradil stavbu medzi „najbizarnejšie" stavby z éry socializmu.

Takto budova vznikala (foto SRo):


1970

1971

1972

1973

1973

1974