Do rozhlasového éteru chcú vstúpiť noví hráči

Do rozhlasového éteru chcú vstúpiť noví hráči

Rozšíriť pokrytie chce Lengyelova Rocková republika, rádio Best FM, Expres a aj noví žiadatelia ako Rádio Rebeca či v Nitre Jolin.

 

 

O desať voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie prejavilo v jarnom výberovom konaní záujem štrnásť žiadateľov: C.S.M. group Martina Lengyela s rádiom Rocková republika, nová spoločnosť media.fm v Lučenci, Best FM Media, GES Slovakia, RADIO FORMAT CONSULTING, nové Rádio Rebeca, RADIO ROCK, SITY MEDIA, Rádio WOW, Rádio LUMEN, Marek Petráš, Rádio Šport, JOLIN  a D.EXPRES.

Najviac záujemcov sa uchádza o frekvenciu 93,2 MHz Poprad, ktorá je od decembra 2012 uvoľnená po Tour rádio. Využívať by ju chcelo šesť vysielateľov: Rádio Rock, Rádio Šport, C.S.M. group, Best FM Media, RADIO FORMAT CONSULTING a D.EXPRES.

Lengyel s Rockovou republikou (C.S.M. group) má záujem aj o frekvenciu v Bratislave, ktorá by mala vysielať z Incheby.
O frekvenciu bude žiadať aj nová spoločnosť media.fm, ktorá chce spustiť rádio v Lučenci, na frekvencii 89,1 MHz, ktorú si našla. V Martine zas nová spoločnosť Rádio Rebeca, ktorá chce pravdepodobne oživiť slávu niekdajšieho rádia.

Viacero uchádzačov sa prihlásilo aj o frekvencie 105,5 MHz Bratislava, 105,9 MHz Nitra, 95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom a 89,5 MHz Považská Bystrica. V Nitre je medzi uchádzačmi spoločnosť Jolin - spoločný projekt Jolin a UKF v Nitre, ktorého autorom je Jaroslav Dóczy, ktorý v minulosti prevádzkoval regionálne N-Rádio.

Výrazne rozšíriť pokytie chce rádio Best FM.

Zoznam frekvencií a žiadateľov jarného výberového konania:

 

AKTUALIZÁCIA (3.5.): Kancelária Rady doplnila, že o frekvenciu 95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom má popri uvedených dvoch vysielateľoch záujem aj spoločnosť RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

Žiaden záujemca sa neuchádza o frekvenciu 93,0 MHz Trebišov. Každú z frekvencií môže rada prideliť len jednému záujemcovi o vysielanie.

„Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania," uvádza rady v tlačovej správe. Rada prihliada aj na to, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

O pridelení jednotlivých frekvencií bude rada rozhodovať na verejnom vypočutí v pondelok od 10:00 hod v sídle rady v Bratislave.