Majiteľ Fun rádia získal Rádio Vlna

Majiteľ Fun rádia získal Rádio Vlna

Rádio Vlna má nového majiteľa. Trh rádií na Slovensku sa výrazne mení.

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie Rádio Vlna zo spoločnosti Corporate Legal na spoločnosť Fun Media Group.

Zámerom plánovanej akvizície je posilniť programovú ponuku rádia a udržať si svoje silné postavenie na trhu,“ oznámil nový vlastník v tlačovej správe. Cenu akvizície nový vlastník nekonkretizoval.

„Už dlhé roky sa nám darí plnohodnotne napĺňať náš potenciál, čoho dôkazom je aj silné postavenie Fun rádia na trhu s tak veľkou konkurenciou. Rovnako cieľavedome nazeráme aj do budúcnosti. Aj preto sa tešíme z tohto rozhodnutia a budeme radi, keď budeme môcť po finalizácii kúpy privítať poslucháčov rádia Vlna v našej rádiovej rodine,“ povedal CEO Fun Rádia Rastislav Dutka.

CEO Fun Rádia doplnil, že týmto krokom chcú poslucháčom priniesť ešte viac hudby, ale aj zábavy či zaujímavosti a aktuálnych informácií zo Slovenska aj zo sveta.

Rádio Vlna získalo frekvencie po niekdajšom rádiu Viva. Spoločnosť bez skúseností v médiách Corporate Legal získala licenciu ešte v roku 2012 s projektom INFO Rádia, ktoré ohlásilo, že bude prevažne hudobné a zábavné, no chce sa tiež venovať spravodajstvu a publicistike. Nakoniec ostalo len pri hudbe a zábave.

Odporúčame aj: Ako to je s J&T, televíziami a rádiami?

Rádio od začiatku patrilo medzi médiá blízke J&T. Spájala ich spoločnosť Rádio Services, ktorá predávala reklamný priestor pre Jemné a rádio Anténa Rock. ádio Jemné prešlo dnes do rúk nového vlastníka - majiteľa rádia Expres.