Rádio Devín bude mať novú reláciu o Mariánovi Vargovi

Rádio Devín bude mať novú reláciu o Mariánovi Vargovi Foto: Rádio Devín

Presne 29. januára uplynie 75 rokov od narodenia Mariána Vargu, fenomenálnej osobnosti slovenskej hudby. Jeho výnimočnej tvorbe venuje Rádio Devín sedemnásťdielny cyklus relácií, ktorý sa začína v nedeľu 23. januára.

"Hlavnou hrdinkou je hudba samotná, zaznamenaná na pätnástich albumoch, ktorá bude znieť od nahrávky Zvoňte, zvonky z roku 1969 až po Labutie piesne z roku 1993. Nemenej dôležitou postavou v tomto príbehu je samotný Marián Varga, ktorý ju spolu s kolegami vytvoril, či pretvoril do podoby, ktorá si podmanila niekoľko poslucháčskych generácií a zásadne ovplyvnila mladších hudobníkov," píše RTVS v tlačovej správe.

Všetky epizódy hudobno-slovného cyklu Marián Varga 75 - Príbeh hudby vznikli z autentických textov, ktoré sprevádzali vydania jednotlivých albumov v čase ich vzniku, alebo sú spätnou reflexiou Vargovej tvorby od hudobných publicistov a súčasníkov. Sú to podľa RTVS neraz unikátne informácie a doteraz málo známe súvislosti.

Na projekte spolupracovali Jana Vargová, hudobný publicista Peter Uličný, herec Robo Roth, režisér Jaro Rozsíval, redaktorka Ivica Ruttkayová a zvukový majster Dušan Buchel.

„Veľmi si vážim, že mi RTVS prejavila dôveru pri príprave tohto cyklu, v ktorom som sa na báze autentických dobových výpovedí pokúsila prerozprávať jeden vzrušujúci príbeh. Začal sa písať v roku 1967, keď jeho protagonista Marián Varga „na chvíľu“ odbehol od rozpísaného sláčikového kvarteta do bigbítu, aby v ňom zanechal nezmazateľnú stopu,“ povedala autorka cyklu Jana Vargová, manželka Mariána Vargu. „Myslím si, že mapovanie takýchto udalostí je pre kultúrnu pamäť národa dôležité a som vďačná, že to tak cítili aj moji spolupracovníci, ktorí bez zaváhania vhupli do tohto dobrodružstva so mnou,“ dodala Jana Vargová, ktorá spolu s hudobníkom a publicistom Marianom Jaslovským napísala knihu o živote a tvorbe Mariana Vargu: Nebo, peklo, raj.

Hudobného publicistu a spisovateľa Petra Uličného sprevádza Vargova hudba celý život: „Najmä v časoch mladosti mi okrem silného estetického opojenia prinášala aj radosť z poznania, že človek môže byť slobodný aj v neslobodnej dobe. Moderovanie cyklu bolo pre mňa cťou, radosťou a zároveň veľkým záväzkom. Verím, že náš projekt bude nielen dôstojnou poctou výnimočnému umelcovi a človeku, ale najmä živým a pútavým sprievodcom jeho tvorbou. Príbeh hudby Mariána Vargu je príbehom, ktorý sa nikdy neopočúva.“