V jesennom výberovom konaní je dvadsať voľných frekvencií

V jesennom výberovom konaní je dvadsať voľných frekvencií

V jesennom výberovom konaní je zaradených spolu 20 voľných rozhlasových frekvencií. Polovica z nich je tzv. individuálne skoordinovaných; desať frekvencií je uvoľnených po vysielateľovi RÁDIO KISS, ktorého licencia na vysielanie zanikne v auguste 2014.

Konania bude Rada viesť osobitne na každú jednu frekvenciu.

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 27. septembra, je to v tomto roku už druhé výberové konanie. Jarné výberové konanie sa uskutočnilo v máji.

Zoznam všetkých frekvencií jesenného výberového konania:

Súčasťou výberového konania bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 18. november 2013.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 18. októbra 2013,
a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Dobrovičova 8,
811 09 Bratislava).