RTVS začína s veľkou rekonštrukciou vysielača, dotkne sa to aj poslucháčov

RTVS začína s veľkou rekonštrukciou vysielača, dotkne sa to aj poslucháčov

RTVS oznamuje, že od 29. apríla 2024 od 8.00 h sa začnú plánované rekonštrukčné práce na rozhlasovom vysielači Suchá Hora, ktorých cieľom je zabezpečiť do ďalších rokov rovnako kvalitný príjem poslucháčom Rádia Slovensko a Rádia Regina Stred.

 

FM vysielač Banská Bystrica Suchá Hora sa nachádza v lokalite Skalka pri Kremnici vo výške 1230 metrov nad morom s konštrukčnou výškou stožiara 300 metrov a je jedným z najvýznamnejších rozhlasových bodov na Slovensku. Z lokality Banská Bystrica Suchá Hora vysielajú verejnoprávne rozhlasové stanice RTVS Rádio Slovensko na frekvencii 90,1 MHz a Rádio Regina Stred 101,5 MHz s vyžiareným výkonom 100 kW.

Plánované rekonštrukčné práce sa budú realizovať od 29. apríla 2024 s denným rozsahom prác od 08.00 h do 18.00 h, s výnimkou nedieľ. Zmluvný partner RTVS a prevádzkovateľ rozhlasových vysielačov spoločnosť Towercom, a.s bude pravidelne vyhodnocovať a v prípade potreby aj aktualizovať harmonogram prác v závislosti od poveternostných podmienok, informuje RTVS v tlačovej správe.

"Plánované rekonštrukčné práce sú nevyhnutné pre zabezpečenie kvalitného a spoľahlivého vysielania Rádia Slovensko a Rádia Regina Stred do budúcnosti. S maximálnym ohľadom na bezpečnosť a kvalitu služieb sa budeme usilovať minimalizovať vplyv týchto prác na našich poslucháčov prostredníctvom zabezpečenia niekoľkých náhradných možností príjmu signálu počas obdobia rekonštrukcie,“ povedal riaditeľ Slovenského rozhlasu Ľuboš Černák.

Pre poslucháčov Rádia Slovensko a Rádia Regina Stred je počas prác na vysielači zabezpečené vysielanie z rovnakej lokality pri zníženom vyžiarenom výkone. V prípade, že sa poslucháč rozhlasových programových služieb Rádia Slovensko a Rádia Regina Stred nebude nachádzať v dosahu pokrytia, odporúčame preladenie na niektorú z našich ďalších prevádzkovaných frekvencií.

Potenciálne možnosti preladenia v prípade straty pokrytia, alebo zníženia kvality signálu počas prác na vysielači Suchá Hora pre Rádio Slovensko sú: • Banská Štiavnica 99,0 MHz • Modrý Kameň 90,9 MHz • Lučenec 103,6 MHz • Nitra 91,2 MHz • Poprad 92,2 MHz • Žilina 103,5 MHz.

Potenciálne možnosti preladenia v prípade straty pokrytia, alebo zníženia kvality signálu počas prác na vysielači Suchá Hora pre Rádio Regina Stred sú: • Lučenec 88,2 MHz • Modrý Kameň 88,5 MHz • Rimavská Sobota 95,0 MHz • Poprad 96,9 MHz • Žilina 100,1 MHz.

Pred termínom začatia prác bude na podporu príjmových podmienok pre poslucháčov v regióne stredného Slovenska spustený nový T-DAB+ vysielač v Banskej Bystrici na Suchej Hore s výkonom 5kW.

Viac o možnosti príjmu digitálneho rozhlasového vysielania RTVS nájdete na www.cisteradio.sk.