Rádiá sa pobijú o šesť voľných rozhlasových frekvencií

Rádiá sa pobijú o šesť voľných rozhlasových frekvencií Ilustr. foto Rebeca

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií.

 

 

V jesennom výberovom konaní je zaradených šesť voľných rozhlasových frekvencií. Frekvencie koordinovali piati súčasní rozhlasoví vysielatelia, o ich pridelenie sa môžu uchádzať aj iné subjekty. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odporúča z dôvodu možného vzájomného rušenia frekvencií prideliť frekvenciu 92,9 MHz Detva spoločnosti D. EXPRES, k.s.
Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 24. októbra 2014.

Súčasťou výberového konania bude verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 1. december 2014.

Zoznam všetkých frekvencií jesenného výberového konania: