Rádiá si prerozdelia šesť frekvencií

Rádiá si prerozdelia šesť frekvencií Ilustračné foto: Rebeca

V jesennom výberovom konaní je zaradených šesť voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie.

Prihlásilo sa o ne päť záujemcov, pričom každý z uchádzačov žiada o frekvenciu, ktorú si sám skoordinoval.

Rada pre vysielanie a retransmisiu bude rozhodovať o pridelení frekvencií v Žiline, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Detve, Rožňave a Spišskej Novej Vsi. Získaním frekvencií svoje pokrytie rozšíria piati vysielatelia Best FM Media (Rádio Best FM), C.S.M. group (Rocková republika), D.EXPRES (Rádio EXPRES), Rádio Rebeca (Rádio Rebeca) a T.W.Rádio (Rádio 7).

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu o pridelení frekvencií, sa bude konať v pondelok, 1. decembra 2014 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania: