Reklama na viazanie diplomoviek s marihuanovým listom je neetická

Reklama na viazanie diplomoviek s marihuanovým listom je neetická Foto: duskyho_instatona

Spoločnosť FaxCopy si zvolila netradičnú kampaň, aby upútala vysokoškolákov, ktorí potrebujú zviazať či vytlačiť diplomovku.

 

 

Na žltom pozadí je vyobrazený veľký konopný list, nad ktorým je uvedený headline v znení: „DIPLOMOVKY bez starostí". Pod listom je text: „Získaj darček navyše faxcopy.sk/diplomovky".

Foto: FaxCopyArbitrážna komisia Rady pre reklamu (RPR) rozhodla, že kampaň je neetická.

Na RPR prišli dve sťažností: jedna upozorňovala, že zobrazenie v kontexte sloganu „diplomovky bez starostí" evokuje a nabáda na užívanie drog. Druhá, že vizuál reklamy nemá nič spoločné s propagovanou službou a takéto zobrazenie považuje za nevhodné.

Zadávateľ vo svojom stanovisku píše, že spoločnosť v rámci kampane na tlač a viazanie záverečných prác rozdáva darček – konopný čaj. Preto aj v komunikácii používa konopný list: "Čaj má upokojujúce a liečivé účinky, je legálny a voľne dostupný," píše. Zadávateľ tiež uviedol, že v tlačených materiáloch je pre viac informácií uvedená adresa, na ktorej je táto akcia bližšie vysvetlená.

„Komisia nespochybňuje právo zadávateľa usporiadať takúto akciu a je si vedomá skutočnosti, že aj samotný darček (konopný čaj) je legálnym produktom, avšak zároveň má za to, že spôsob, akým zadávateľ v rámci reklamy túto akciu odkomunikoval, nemožno považovať za reklamu, ktorá by bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým spotrebiteľom," píše v rozhodnutí RPR.
Vizuál reklamy podľa RPR dostatočne nešpecifikuje predmet akcie - že zákazník môže získať darček v podobe konopného čaju.

„Predmetný vizuál naopak môže posunúť interpretáciu reklamy do významu, v ktorom je zobrazenie konopného (marihuanového) listu spájané s užívaním drog, čo nemožno považovať za prípustné. Takéto vnímanie reklamy môže byť rizikové najmä u detí a mladistvých, ktorí reklamu môžu interpretovať nesprávne a nadobudnúť mylný dojem, že napr. fajčenie marihuany je bežný a správny spoločenský jav," píše RPR, ktorá rozhodla, že leták a vonkajšia reklama sú v rozpore s ustanovením kódexu reklamy, ktoré hovorí, že „reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi."