Tvárou kampane #spolumamenato je šéf Slovenskej sporiteľne v rúšku (VIDEO)

Tvárou kampane #spolumamenato je šéf Slovenskej sporiteľne v rúšku (VIDEO) Reprofoto youtube SlSp

Slovenská sporiteľňa spolu so svojimi partnermi reklamnou agentúrou Zaraguza a mediálnou agentúrou Wavemaker spustila kampaň, ktorou reaguje na aktuálnu situáciu ohľadom nákazy koronavírusom. Tvárou kampane je šéf Slovenskej sporiteľne Peter Krutil, ktorý sa už dlhšie prihovára zamestanancom ale aj klientom na vlastnom vlogu. Teraz netradične, v rúšku.

„Uvedomujeme si náročnú situáciu našich klientov, či už ide o jednotlivcov, rodiny, drobných živnostníkov či  firmy. Slovenská sporiteľňa rovnako ako v čase ekonomickej krízy v roku 2009, tak aj teraz stojí pri svojich klientoch a zamestnancoch,“ vysvetľuje Peter Krutil. „Preto sme pripravili mimoriadny balík pomoci, ktorý môže pomôcť lepšie zvládnuť dopady aktuálnej situácie. Opatrenia sa pozitívne dotknú pol milióna našich retailových klientov, ale aj tisícov firiem a podnikateľov. Na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým kolegom zo Slovenskej sporiteľne, za ich úsilie, odvahu a nasadenie v tejto náročnej situácii, v ktorej sme sa ocitli spolu s našimi klientmi,“ dodíva.

Celá komunikácia smeruje na web www.spolumamenato.sk, ktorý je prepojený s aktuálnou komunikačnou stratégiou banky smerujúcou klientov na bezpečné bankovanie.

Vizitka kampane
Kampaň: #spolumamenato
Klient: Slovenská sporiteľňa
Mediálna agentúra: Wavemaker
Kreatívna agentúra: Zaraguza
Kreatívny riaditeľ: Michal Pastier
Art director: Milan Malý
Senior copywriter: Eva Myjavcová
Account manager: Jaroslava Huljaková