Volebná kampaň končí dnes, od štvrtka sú platené statusy zakázané

Volebná kampaň končí dnes, od štvrtka sú platené statusy zakázané Foto: MV SR

Volebná kampaň pred spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy sa končí 48 hodín predo dňom konania volieb, teda v stredu 26. októbra o 24:00. Od štvrtka 27. októbra 00:00 začína plynúť volebné moratórium, ktoré trvá až do skončenia hlasovania v deň volieb.

Komunálne a krajské voľby sa uskutočnia už túto sobotu 29. októbra v čase od 7:00 h. do 20:00 h.

Na Slovensku stále platí moratórium, to znamená, že kandidujúce politické strany, hnutia, ich koalície a kandidáti nemôžu od 27. 10. viesť volebnú kampaň. Zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky.

Počas moratória sa tiež zakazuje zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, koalíciách politických strán a kandidátoch v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v novinách a v agentúrnom spravodajstve.

Bilbordy a volebné plagáty, ktoré boli vylepené počas kampane, nie je potrebné odstrániť pred začiatkom volebného moratória. Ale napríklad videoreklama na svetelnej reklamnej tabuli nemôže byť počas moratória zverejňovaná. Takisto platená politická reklama na sociálnych sieťach, ako aj sponzorované príspevky sa počas moratória nesmú zobrazovať. Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú, píše v tlačovej správe ministerstvo vnútra.

Podobne sa moratórium vzťahuje aj na politickou reklamou olepené motorové vozidlá; podľa uznesenia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán je presun dopravných prostriedkov s kampaňovým vizuálom v čase volebného moratória zakázaný.

Volebná kampaň sa oficiálne začala 10. júna 2022. Na úhradu nákladov na volebnú kampaň mohla politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na osobitnom transparentnom účte v banke. Týka sa to aj kandidátov na predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta a starostu v obci nad 5 000 obyvateľov.

Na transparentný účet bolo možné vkladať finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu, teda nie v hotovosti. Počas moratória už nemôžu byť prijaté finančné prostriedky na osobitný účet.