Spot o Košiciach porazil zvyšok sveta

Spot o Košiciach porazil zvyšok sveta

Spot, propagujúci Košice, získal na medzinárodnom festivale Tourfilm v Karlových Varoch 1. miesto v kategórii filmov do troch minút.

Nominovaných v kategórii bolo celkovo 113 destinačných spotov z celého sveta.

Autormi spotu s názvom Visit Košice sú Košičania Ján Varchola a Peter Uhrin zo spoločnosti OneClick. Spot pripravili pre organizáciu Košice - Turizmus.