Termín prihlasovania projektov do súťaže PROKOP 2014 sa predĺžil

Termín prihlasovania projektov do súťaže PROKOP 2014 sa predĺžil

Asociácia PR Slovenskej republiky (APR SR) vyhlasuje piaty ročník súťaže PR projektov – PROKOP 2014. Do súťaže môžu byť prihlásené len také PR projekty alebo PR časti komunikačných kampaní, ktoré boli na území SR realizované v roku 2013.

Termín zasielania PR projektov končí 31. marca 2014 o 24:00 hod.
Hlavné kategórie:

A. Corporate Communications
B. Business to Business PR
C. Business to Consumer PR
D. Community Relations
E. Internal Communication
Špeciálne kategórie:
A. Best media placement
B. Digitálne PR
C. Regional Community Relations
D. Event PR
E. Vládne a politické PR
F. Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie

Počet prác, prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční 24. apríla 2014.

Podrobné informácie a podmienky súťaže PROKOP 2014, kalendár súťaže, Štatút súťaže ako aj online formuláre na prihlasovanie projektov na stránke: www.asociaciapr.sk alebo www.aprsr.eu.