Square je najpoužívanejším klasickým bannerom

Square je najpoužívanejším klasickým bannerom Foto: Gemius

Square je najpoužívanejším klasickým bannerom na slovenskom trhu, hoci jeho využitie kleslo od roku 2012 o 5 percentuálnych bodov. Používajú ho takmer dve tretiny reklamných kampaní meraných spoločnosťou Gemius na Slovensku.

 

 

Square je špecifikom slovenského a českého trhu, nemožno ho nájsť v rebríčku najpoužívanejších reklamných formátov v iných skúmaných štátoch. Dáta prináša cyklická štúdia gemiusAdMonitor od spoločnosti Gemius.
Medzi tri najpoužívanejšie klasické reklamné formáty na slovenskom trhu patrí square (300x300), leaderboard (750x100) a double skyscraper (300x600). Prvý z nich, square, je súčasťou takmer 60 % kampaní meraných spoločnosťou Gemius na Slovensku, avšak podiel impresií, ktoré generuje, je o niečo nižší a dosahuje necelých 43 %.

Top 5 bannerov používaných v kampaniach na slovenskom trhu (kampane merané spoločnosťou Gemius na Slovensku)

 

 

Zdroj: gemiusAdMonitor, apríl - september 2013. Dáta zahŕňajú kampane merané nástrojom gemiusDirectEffect a AdOcean

Ďalšie dva reklamné formáty, leaderboard a double skyscraper, sú obsiahnuté v oveľa nižšom podiele kampaní (necelých 13, resp. 7 %) a tiež generujú menší počet impresií. Druhý z týchto bannerov nájdeme v rebríčku piatich najpoužívanejších formátov vo väčšine analyzovaných štátov, napríklad v ČR. Oproti tomu leaderboard je okrem Slovenska populárny iba v Poľsku.

Obr. 2. Bannery s najvyššou priemernou mierou prekliku na slovenskom trhu (kampane merané spoločnosťou Gemius na Slovensku)

 

Zdroj: gemiusAdMonitor, apríl - september 2013. Dáta zahŕňajú kampane merané nástrojom gemiusDirectEffect a AdOcean

 Dáta pochádzajú zo štúdie gemiusAdMonitor, ktorá analyzuje 11 trhov strednej a východnej Európy: Českú republiku, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Rumunsko, Litvu a Lotyšsko a zameriava sa predovšetkým na rebríčky najpoužívanejších online reklamných formátov v jednotlivých štátoch, ich CTR či zoznam odvetví, ktoré zadávajú najviac reklamných kampaní.
Dáta pochádzajú z nástrojov pre správu a monitorovanie reklamných kampaní gemiusDirectEffect a AdOcean.