Základné pravidla Covid automatu, ktorými sa musíte riadiť (ZOZNAM)

Základné pravidlá Covid automatu vychádzajúce z aktuálne platnej vyhlášky:

TESTOVANIE
Naďalej budú výnimky zo zákazu vychádzania. Na niektoré bude potrebný negatívny test na covid-19 (PCR alebo antigénový), časť výnimiek si bude možné uplatniť aj bez testu.

KTO NEPOTREBUJE TEST?
➡osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
➡ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,
➡osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu.

PRÁCA
Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu.
Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
➡V čiernych a bordových okresoch platí test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní.
➡Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu.

PRÍRODA
Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu bude naďalej možný len v rámci okresu. Zmenou od 25.3.2021 je, že výnimka zo zákazu vychádzania na pobyt v prírode bude časovo limitovaná od 5:00 do 20:00.
 V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sú všetky košické okresy brané ako jeden okres.
 V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test. V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní.

 Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú:
▪️osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
▪️osoby po zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,
▪️osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,
▪️deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov,
▪️ŤZP osoby na vozíčku,
▪️osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím
▪️osoby so závažnou poruchou autistického spektra.