Od pondelka 3. 5. funguje voľnejší režim. Pozrite sa, čo všetko sa mení v školách, prevádzkach, na hraniciach...

Opatrenia proti pandémii sa od pondelka 3. mája zmiernia. Prísnejšie pravidlá budú v desiatich bordových okresoch s vážnejšou epidemickou situáciu, v ktorých bude zákaz vychádzania ako doteraz od 5:00 do 1:00. V ružových a červených okresoch bude len večerný zákaz vychádzania od 21:00 do 1:00. Čierny nie je ani jeden okres. Celodenný zákaz bude naďalej platiť na cestu na zahraničnú dovolenku. Alternatívou k negatívnemu testu bude aj naďalej zaočkovanie, prekonanie ochorenia covid-19 alebo zdravotné dôvody. Hlavné zmeny:

Negatívny test na covid-19 nebudú potrebovať po novom žiaci do školy v žiadnom okrese.
V lepších červených a ružových okresoch už cez deň do 21:00 nebudú obmedzenia pohybu, keďže nebude v tomto čase platiť zákaz vychádzania. Nebude potrebný ani test do obchodov, na terasu reštaurácií, do fitnescentra či na úrady. Do práce sa bude vyžadovať test v týchto okresoch až po 21:00.
Umožní sa konanie kultúrnych podujatí v ružových a červených okresoch, platiť však budú obmedzenia podľa vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Vyžadovať sa bude negatívny test alebo alternatíva. Viac nižšie.
Aj keď sa situácia zlepšila, stále nemáme vyhrané. Prosíme, nezabúdajte na zásady R-O-R a prihláste sa na očkovanie.

Odporúčame aj: Nové rozdelenie okresov podľa COVID AUTOMATU platné od 3.5. (MAPA)

ROZDELENIE OKRESOV PODĽA COVID AUTOMATU OD 3. MÁJA:

BORDOVÉ OKRESY
V 3. stupni varovania bude 10 okresov: Ilava, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Martin, Myjava, Poltár, Považská Bystrica, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín
 ČERVENÉ OKRESY
V 2. stupni vatovania bude 60 okresov: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina, Zvolen.
RUŽOVÉ OKRESY
V 1. stupni varovania bude 9 okresov: Dunajská Streda, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Skalica, Sobrance, Stropkov, Topoľčany, Zlaté Moravce

PRÁCA
▪️Do práce budú potrebné negatívne testy tak ako doteraz v bordových okresoch, test bude platiť 7 dní.
▪️V červených a ružových okresoch test do práce nebude potrebný počas dňa.
▪️Ale ak niekto pracuje večer v čase od 21:00 do 1:00, test potrebovať bude. V červených okresoch bude platiť 14 dní a v ružových 21 dní.
▪️Zjednotia sa zároveň pravidlá pre zamestnancov škôl s ostatnými zamestnancami.

PRÍRODA
Pobyt v prírode je možný aj bez testu do 21:00 bez rozdielu farby okresu.

ŠKOLY
▪️Od pondelka budú môcť bez testu vstupovať do škôl a školských zariadení deti MŠ, žiaci ZŠ (prvý aj druhý stupeň), SŠ, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a žiaci vstupujúci do priestorov VŠ na účel prijímacieho konania.
▪️Študenti VŠ vybraných zdravotníckych odborov budú potrebovať test nie starší ako 7 dní alebo doklad o výnimke do priestorov a zariadení VŠ. V červených a ružových okresoch len od 21:00 do 1:00, v bordových od 5:00 do 1:00.
▪️V bordových okresoch sa vyžaduje test nie starší ako 7 dní aj na účel vykonania štátnej skúšky do VŠ, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia VŠ.
VIAC: https://www.facebook.com/minedu.sk/posts/4061938807177643

PRIJÍMAČKY NA SŠ
▪️Od pondelka sa začínajú prijímačky na stredné školy. V ružových a červených okresoch žiaci – uchádzači test na prijímačky potrebovať nebudú, v bordových sa vyžaduje maximálne 7 dní starý test.
VIAC: https://www.facebook.com/minedu.sk/posts/4062291823809008

KULTÚRNE PODUJATIA
▪️V ružových a červených okresoch sa budú môcť konať kultúrne podujatia.
▪️Bude sa musieť dodržiavať maximálna kapacita 50 percent zákazníkov, maximálne však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri.
▪️Státie bude zakázané.
▪️Povinný bude negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, prípadne iná výnimka.
▪️Prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia.
VIAC: https://www.uvzsr.sk/.../rozcestnik_vyhlaska_hromadne...
https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_199.pdf

KTO NEPOTREBUJE TEST = ALTERNATÍVY TESTU
▪️osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke
▪️osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke
▪️osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
▪️osoba prekonala ochorenie covid-19 za posledných 180 dní
▪️osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie covid-19
▪️deti do 10 rokov
▪️osoby s určitým typom diagnóz podľa vyhlášky ÚVZ
▪️test pre vstup do prevádzok nepotrebujú ani seniori nad 65 rokov, do práce však osoby nad 65 rokov, ak ešte pracujú, test potrebujú podľa rovnakých pravidiel ako zvyšok populácie.

 REŽIM V ČERVENÝCH A RUŽOVÝCH OKRESOCH
▪Platiť bude už len večerný zákaz vychádzania od 21:00 do 1:00, na ktorý sa budú tiež vzťahovať výnimky. Cez deň nebudú platiť v týchto okresoch obmedzenia pohybu.

VÝNIMKY Z VEČERNÉHO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA S TESTOM ALEBO ALTERNATÍVOU
▪cesta do zamestnania, v červených okresoch platí test 14 dní a v ružových 21 dní.
▪cesta na účel vycestovania do zahraničia okrem cesty na rekreáciu (potrebné je hodnoverným spôsobom sa preukázať), platí test starý maximálne 7 dní
▪cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia, test platí 7 dní

VÝNIMKY Z VEČERNÉHO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU
▪cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti a očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
▪lekáreň
▪starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný
▪venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska
▪cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti
▪dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
▪pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ


REŽIM V BORDOVÝCH OKRESOCH

KDE POTREBUJETE TEST ALEBO ALTERNATÍVU
Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní (alternatívou je očkovanie alebo prekonanie ochorenia) je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 21:00
▪maloobchodná predajňa/prevádzka, ktorej činnosť nie je vyhláškou ÚVZ SR obmedzená alebo zakázaná. (Na nákup nevyhnutných životných potrieb test nie je potrebný.)
▪povolené hromadné podujatie
▪na orgán verejnej moci na úkon, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku
▪pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy
▪zberný dvor
▪plaváreň alebo iná umelá vodná plocha
▪múzeum, galéria, knižnica, zoo, botanická záhrada alebo iná obdobná inštitúcia
▪individuálna rekreácia alebo rekreácia členov spoločnej domácnosti
▪absolvovanie kurzu alebo skúšok v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR

VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 1:00
▪cesta do zamestnania
▪cesta na účel vycestovania do zahraničia okrem rekreácie (potrebné je hodnoverným spôsobom preukázať)
▪cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia
▪cesta študenta na účel vykonania štátnej skúšky do VŠ, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia VŠ
▪návšteva obvineného alebo odsúdeného v ústave na výkon väzby alebo na výkon trestu odňatia slobody
 

KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU

 VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 1:00
▪zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti a očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
▪lekáreň
▪starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je ňu odkázaný
▪venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
▪cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti
▪cesta dieťaťa/žiaka do MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálnej školy, jazykovej školy, školského zariadenia a do VŠ na účel prijímacieho konania
▪sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do školy
▪dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
▪pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ SR

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU V ČASE OD 5:00 DO 21:00

Bez testu na ochorenie covid-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených aj tieto, a to na cestu:

▪obstaranie nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogérie, krmív a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt)
▪preventívna prehliadka vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
▪testovanie na covid-19 a očkovanie proti covid-19
▪pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
▪pobyt v prírode vrátane individuálneho športu a pobyt na exteriérovom alebo interiérovom športovisku
▪cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
▪cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
▪zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
▪zdravotná vychádzka do vzdialenosti 1 km od bydliska osoby nad 65 rokov, zdravotne ťažko postihnutej osoby na vozíčku alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
▪súdne pojednávanie
▪cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska
▪cesta na bohoslužbu alebo individuálnu duchovnú starostlivosť