Čo znamená, ak je liek falšovaný

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vysvetľuje, čo znamená pojem FALŠOVANÝ LIEK:

Falšovaný liek je podľa zákona každý liek, ktorý má nepravdivo uvedený jeden alebo viac údajov:
- o totožnosti vrátane jeho názvu a označenia,
- o výrobcovi,
- o držiteľovi rozhodnutia o registrácii,
- o krajine výroby,
- v dokumentácii o príjme, výdaji, preprave, dovoze a vývoze lieku.

Ak sa vyskytnú nezrovnalosti v dokumentácii lieku, považuje sa za falšovaný a jeho pôvod sa musí preveriť. Falšované lieky predstavujú významné riziko pre zdravie až život pacienta. Lieky je preto nutné si obstarávať iba prostredníctvom legálneho reťazca – to znamená v kamenných lekárňach alebo prostredníctvom schválených internetových lekární. Zoznam schválených subjektov pre internetový výdaj nájdete na našej stránke: https://www.sukl.sk/.../zoznam-subjektov-vykonavajucich...

Falšované lieky sa často vyrábajú v neprijateľných podmienkach bez základných hygienických štandardov. Falšovatelia do nich môžu pridávať rôzne nebezpečné prímesi, napríklad jedy na potkany, cement, ťažké kovy, parketový vosk či farbivá do tlačiarní.

Pri výrobe falšovaných liekov môžu byť na obaly liekov cielene neoprávnene umiestňované rôzne logá výrobcu/držiteľa registrácie, čo má za cieľ zvýšiť dôveru kupujúceho a manipuláciou ho presvedčiť, že sa jedná o originálny liek.

V niektorých prípadoch nemusí ísť o falšovanie samotných liekov – sfalšovať je možné napríklad dátum exspirácie, ktorý už vypršal alebo dokumenty o pôvode a distribúcii odcudzených liekov. Riziko hrozí najmä pri liekoch so špeciálnymi podmienkami pri skladovaní a preprave - napríklad inzulíny ale aj mnohé ďalšie lieky si vyžadujú chladový reťazec.

Medzi najčastejšie falšované lieky patria lieky na erektilnú dysfunkciu, lieky na chudnutie či lieky s anabolickým účinkom. Od začiatku pandémie však stúpajú podnety na stránky s rôznymi neoverenými prípravkami na prevenciu či liečbu ochorenia COVID-19.

Štátny ústav prevádzkuje systém rýchleho varovania, pomocou ktorého nepretržite prijíma a vyhodnocuje oznámenia o podozreniach, že humánny liek je falšovaný, a oznámenia o podozreniach na kvalitatívne nedostatky humánneho lieku. ŠÚKL pravidelne vykonáva inšpekcie a kontroly kvality liekov na trhu. Zároveň ŠÚKL spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy.

V boji proti výrobcom a distribútorom falšovaných liekov sa celosvetovo angažujú liekové agentúry, policajné zložky aj medzinárodné organizácie.