DÔLEŽITÉ: Nový školský semafór

DÔLEŽITÉ: Nový školský semafór

Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizovaný školský semafór. Vzhľadom na vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platí, že ak niekto od dnešného dňa ide na test alebo sa objavia príznaky ochorenia:

- pozitívna osoba ide do izolácie. Izolácia trvá 5 dní od odobratia vzorky na test alebo od objavenia príznakov, ak sa za posledných 24 hodín izolácie nevyskytli príznaky.
- ak bol človek v kontakte s pozitívnou osobou 2 dni pred jej testovaním alebo pred objavením príznakov, nasleduje karanténa. Karanténa trvá 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, ak sa počas posledných 24 hodín neobjavia klinické príznaky ochorenia.
- Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:
1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
2. kompletne očkovaná alebo
3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Viac v aktualizovanom Školskom semafore https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/