AKTUÁLNE: NAKA vyšetruje prípad napadnutia osoby pre jej domnelú sexuálnu orientáciu

Národná kriminálna agentúra prevzala prípad podozrenia zo spáchania trestného činu výtržníctva spáchaného z osobitného motívu, ktorého sa mal dopustiť neznámy páchateľ tým, že sa dopustil hrubej neslušnosti a následne fyzicky napadol inú osobu pre jej domnelú sexuálnu orientáciu.

K incidentu došlo dnešného dňa v ranných hodinách v Bratislave na Obchodnej ulici, kde bola podozrivá osoba zadržaná privolanou hliadkou PZ.
Vec je momentálne v štádiu preverovania, pričom konajúci vyšetrovateľ momentálne zabezpečuje potrebné dôkazy k tomu, aby mohol kvalifikovane posúdiť, či sa jedná o trestný čin a aby vo veci mohol následne rozhodnúť.

Prezident Policajného zboru Štefan Hamran: "Policajt pri vykonávaní služobnej činnosti koná a rozhoduje vždy objektívne, nestranne, bez predsudkov a zaujatosti, nikoho nediskriminuje, a to aj s ohľadom na národné, národnostné, náboženské, rasové, etnické, triedne, rodové, sexuálne, vekové, sociálne, politické a ekonomické odlišnosti.”