Stiahnite si žiadosť o autorizáciu vysielania pre právnické a pre fyzické osoby (PDF)

Nový zákon o mediálnych službách, prináša pre právnické ale aj fyzické osoby, ktoré poskytujú audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie (AVMS), novú oznamovaciu povinnosť. „Ide o subjekty, ktoré doteraz voči Rade nemali žiadnu povinnosť, a tak je pravdepodobné, že jej zavedenie nepostrehli. Neoznámenie poskytovania je však v zákone spojené s peňažnou sankciou. Našim cieľom nie je pokutovanie, ale prevencia a edukácia, preto sa touto formou obraciame na spomenutých poskytovateľov s výzvou, aby si splnili svoju oznamovaciu povinnosť,“ ozrejmuje povinným osobám Martin Dorociak.

Stiahnite si žiadosť o autorizáciu vysielania: