Voľby 2023: Kandidátka strany Aliancia-Szövetség. Kto je kto (ZOZNAM)

Kandidátna listina strany Aliancia-Szövetség pre jesenné parlamentné voľby:

1. Krisztián Forró, predseda politickej strany, ekonóm, Veľká Mača
2. Peter Pandy, advokát, Kráľovský Chlmec
3. Szabolcs Mózes, riaditeľ kolégia, historik, Šamorín
4. Zoltán Cziprusz, stavebný inžinier, Rimavská Sobota
5. Attila Pál, manažér, Jesenské
6. Örs Orosz, organizátor, projektový manažér, Komárno
7. József Menyhárt, pedagóg, poslanec samosprávneho kraja, Vrakúň
8. Jozef Želinský , zástupca primátora, Kráľovský Chlmec
9. Miklós Viola, lekár, Kolárovo
10. Csaba Furik, starosta, Malý Horeš
11. József Nagy, enviromentálny konzultant, Dunajská Streda
12. Évi Pálinkás, ekonómka. manažérka, Šamorín
13. Gergely Agócs, starosta, Kráľov Brod
14. Dávid Nagy, advokát, Dunajská Streda
15. Richard Szajko, starosta, Barca
16. Tibor Csenger, podpredseda samosprávneho kraja, Želiezovce
17. Péter Őry, starosta, Štvrtok na Ostrove
18. Zoltán Kašo, štatutár, Humenné
19. Ildikó Bauer, manažérka cestovného ruchu, Komárno
20. József Berényi, podpredseda samosprávneho kraja, Dolné Saliby
21. Gyula Bárdos, kultúrny manažér, Senec
22. Ervin Chomča, lekár, Galanta
23. Adrianna Gergely Papp, starostka, Debraď
24. Ildikó Agócs Kőrösi, starostka, Tešedíkovo
25. Imre Andruskó, riaditeľ gymnázia, Komárno
26. Róbert Tölgyesi, zástupca primátora, Šaľa
27. Zsolt Baranyay, advokát, Žihárec
28. Zoltán Antal, lekárnik, Tornaľa
29. Tihamér Gyarmati, poslanec samosprávneho kraja, zástupca starostu, Svätý Peter
30. Tamás Iván, ekonóm, Komárno
31. István Domin, starosta, Iža
32. Zoltán Horváth, lekár, Dunajská Streda
33. Réka Bokor, podnikateľka, Štúrovo
34. Anikó Régi, podnikateľka, Dolinka
35. Helena Patasiová, predsedníčka agrárnej komory, Kútniky
36. Diana Lengyel, marketingová manažérka, Zlaté Klasy
37. Zoltán Marcinkó, starosta, Belina
38. Attila Boldi, konateľ, manažér, Košice
39. Zoltán Hájos, primátor, Dunajská Streda
40. Iván Fenes, primátor, Gabčíkovo
41. Csaba Orosz, primátor, Šamorín
42. Kristián Tovaryš, starosta, Baloň
43. Pál Zachar, primátor, Šahy
44. Tibor Varga, starosta, Kapušianske Kľačany
45. Ladislav Molnár, vysokoškolský učiteľ, Perín – Chym
46. Kolos Kiss, podnikateľ, Veľké Kapušany
47. Marián Paulisz, starosta, Dolné Obdokovce
48. Ján Juhász, poslanec samosprávneho kraja, Somotor
49. János Bób, starosta, Zemné
50. Tibor Farkas, podnikateľ, Dvory nad Žitavou
51. Valéria Geri, starostka, Nová Vieska
52. Viliam Tankó, športovec, Váhovce
53. Teo Nagy, historik, Dunajská Streda
54. János Deák, poľnohospodár, Tornaľa
55. Gabriel Dobos, pedagóg, Kráľovský Chlmec
56. Pavol Pék, analytik pre životné prostredie, Gbelce
57. Michal Brogyányi, živnostník, sprievodca cestovného ruchu, Bratislava
58. Uršula Ambrušová, historička, Košice
59. Gábor Krommer, primátor, Sládkovičovo
60. Éva Kacz, starostka, Trstice
61. Jozef Kovács, vedúci logistiky, Veľké Úľany
62. Viktor Palko, primátor, Čierna nad Tisou
63. Nándor Pulen, logistický manažér, Horné Saliby
64. Peter Múdry, manažér sociálnych služieb, Košice
65. Arnold Atlas, vedúci smeny, Šíd
66. Adrián Marcinkó, podnikateľ, Komárno
67. Ladislav Kocsis, riaditeľ školy, Tornaľa
68. Mária Ivanecká, učiteľka primárneho vzdelávania, Košice
69. Péter Köpöncei, starosta, Plášťovce
70. Melinda Bögi Pathó, starostka, Zalaba
71. Attila Farkas, starosta, Keť
72. Lenka Kluchová, pedagogička, Levice
73. István Nagy, riaditeľ školy, Moldava nad Bodvou
74. Tünde Neszméri, kultúrna manažérka, Nová Dedinka
75. Peter Rico, podnikateľ, Biel
76. Viliam Görföl, súkromný podnikateľ, Veľký Meder
77. Beáta Beke, samostatná odborná referentka, Bohúňovo
78. Ladislav Pásztor, súkromný podnikateľ, Bátka
79. Attila Halász, zástupca primátora, Rimavská Sobota
80. Peter Juhász, chirurg, Rimavská Sobota
81. Dénes Pósa, bezpečnostný technik, Radnovce
82. Tomáš Novotný, generálny sekretár, Košice
83. Ján Csala, ekonomicko-prevádzkový námestník, Moldava nad Bodvou
84. Robert Kondáš, pedagóg, ekonóm, Veľké Kapušany
85. Zoltán Illés, podnikateľ, Kráľovský Chlmec
86. Gergely Bartos, podnikateľ, Svodín
87. Dávid Szvorák, pedagóg, Fiľakovo
88. Zsolt Takáč, konateľ, Galanta
89. Peter Furik, strojný inžinier, Kráľovský Chlmec
90. Ladislav Kocsis, riaditeľ spoločnosti, Veľký Kamenec
91. Bartolomej Némethi, riaditeľ spoločnosti, Strážne
92. Peter Hencz, starosta, Bátka
93. Norbert Pecze, učiteľ, tréner, Moldava nad Bodvou
94. Lóránt Gömöry, inžinier záhradníctva, Vinica
95. František Palágyi, podnikateľ, Veľké Kapušany
96. József Kovács, podnikateľ, Strekov
97. Alexander Képes, právnik, Buzica
98. Attila Tuloki, vedúci odboru, Štúrovo
99. László Bacsó, starosta, Topoľníky
100. Ladislav Polák, starosta, Okoč
101. Attila Karaffa, zástupca primátora, Dunajská Streda
102. Alžbeta Seresová, štátna zamestnankyňa, Vlčany
103. Andrea Jókai, administratívna pracovníčka, Moča
104. János Méry, novinár, Šamorín
105. Tomáš Andaházy, starosta, Bačka
106. Zoltán Molnár, primátor, Nesvady
107. Viktor Brunczlík, učiteľ, Šamorín
108. Jozef Lukács, starosta, Ňárad
109. Norbert Becse, pedagóg, Nesvady
110. Ladislav Ágh, oblastný riaditeľ poisťovne, Hurbanovo
111. Róbert Králik , novinár, tlačový tajomník strany, Komárno
112. Jozef Ravasz, docent sociálnej práce, romológ, Dunajská Streda
113. Tomáš Maczala, lesný inžinier, Vlčany
114. Márton Kiss, organizátor podujatí, Komárno
115. Gergely Török, starosta, Trhová Hradská
116. Alžbeta Mátyásová, starostka, Svätá Mária
117. Gabriel Nyul, podnikateľ, Svätý Peter
118. Peter Šanta, prevádzkový manažér, Dunajská Streda
119. István Takács, špeciálny pedagóg, Kráľovský Chlmec
120. Tomáš Várady, starosta, Silica
121. Tamás Elek, projektový manažér, Moldava nad Bodvou
122. László Jámbor, poslanec samosprávneho kraja, Opatovská Nová Ves
123. Tomáš Tankó, poľnohospodársky inžinier, Rimavská Sobota
124. Gábor Klenovics, ekonóm, Senec
125. Tibor Bráz, manažér, Moldava nad Bodvou
126. Attila Stubendek, softvérový inžinier, Komárno
127. Róbert Baros, riaditeľ polikliniky, Diakovce
128. Miroslav Kršňák, pedagóg, Štúrovo
129. Gábor Radosicky, projektový manažér, Mužla
130. Eva Mocskos, účtovníčka, Gbelce
131. Béla Hajtman, pedagóg, Bardoňovo
132. Gábor Nagy, majster prevádzky vodovodov, Veľké Trakany
133. Laura Prešinská, ekonomická a právna poradkyňa, Pohranice
134. Attila Edmár, organizátor , Dunajská Streda
135. Eugen Radič, starosta, Martinová
136. Róbert Šingliar, projektový manažér, Bratislava
137. Vojtech Mikóczi, technológ, podnikateľ, Čenkovce
138. Tomáš Óváry, poľnohospodársky manažér, Veľké Kapušany
139. Pavel Élesztős, vývojový inžinier, Šamorín
140. László Szabó, pedagóg, zriaďovateľ súkromného gymnázia, Dunajská Streda
141. Ákos Horony, právnik, Dunajská Streda
142. Nóra Zink Vass, inžinierka ekonómie, Čalovec
143. Tomáš Horváth, starosta, Dolný Štál
144. Krisztián Nagy, PR manažér, Dunajská Streda
145. Ján Ivanecký, manažér, Košice
146. Béla Hrubík, elektromechanik, Vinica
147. István Mácsadi, publicista, Farná
148. György Nagy, kultúrny referent, Krásnohorská Dlhá Lúka
149. Béla Halász, primátor, Kolárovo
150. György Gyimesi, politik, Čičarovce

Kandidátky ďalších strán nájdete tu.