Stanovisko Zastúpenia Európskej komisie k útoku na Roberta Fica

Stanovisko Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku k útoku na predsedu vlády Slovenskej republiky:

"S poľutovaním sme prijali správu o streľbe v Handlovej na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Odsudzujeme tento hrozný čin, ktorý predstavuje útok nielen na jednotlivca, ale aj na naše demokratické hodnoty a princípy. Zastúpenie Európskej komisie stojí pevne proti akýmkoľvek formám násilia a teroru. Vyzývame na dôkladné vyšetrenie tejto šokujúcej udalosti a zabezpečenie spravodlivosti. Naše myšlienky sú s rodinou a najbližšími Roberta Fica.Spoločne musíme chrániť a podporovať demokraciu, rešpekt a bezpečnosť pre všetkých. Násilie nemá v našej spoločnosti miesto."

Reakcia predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen: