Štát ukončil rámcovú zmluvu so spoločnosťou Gerulata Technologies j.s.a.

Úrad vlády SR zabezpečil spoločný postup pri ukončení spolupráce Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva financií SR so spoločnosťou Gerulata Technologies j.s.a.

"Plnenie záväzkov vyplývajúcich z konsolidácie verejných financií si vyžaduje plnohodnotné prehodnotenie obsahu a podmienok všetkých existujúcich zmlúv a ich relevantnosť pre štát. V tomto prípade si činnosti súvisiace s používaním analytického nástroja na identifikáciu informačných operácií vo vybranej časti online priestoru bude štát zabezpečovať vo vlastnej réžii, nakoľko takéto analytické výstupy sú nevyhnutné pre nastavenie rámca strategickej komunikácie. Strategická komunikácia štátu bude výsostne v rukách štátu a nie je dôvod do nej zapájať súkromné spoločnosti alebo mimovládne organizácie," informuje ministerstvo vnútra v tlačovej správe.