Proximity: Nádej pre mobilný marketing stále žije

Podľa Wikipedie je proximity marketing „localized wireless distribution of advertising content associated with a particular place", čiže stručne povedané, geolokačný marketing. V praxi sa jedná o distribúciu reklamného obsahu do mobilných zariadení na základe aktuálnej polohy prijímateľa. Každý z nás to zažíva pri prechode hraníc, keď vás víta mobilný operátor svojou SMSkou.