Rada vyhlásila výberové konanie na osem voľných frekvencií

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Jeho súčasťou bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 9. november 2015.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 7. októbra 2015, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu.

V jesennom výberovom konaní je zaradených osem voľných rozhlasových frekvencií. S výnimkou tzv. ženevskej frekvencie 94,5 MHz Žilina s výkonom 20 kW ide
o frekvencie, ktoré pre rozšírenie svojho pokrytia skoordinovali traja súčasní rozhlasoví vysielatelia.