RTVS natočila video o svojej novej budove

RTVS natočila video o svojej novej budove Foto: Omédiách.com

Václav Mika potom, ako sa stal generálnym riaditeľom RTVS rozhodol, že výškovú budovu v Mlynskej doline z veľkej časti vysťahuje. Budova bola podľa neho v nevyhovujúcom stave.


V máji 2013 sa začala rozsiahla rekonštrukcia vedľajšej administratívnej budovy v areály RTVS. Rekonštrukcia trvala 9 mesiacov. V roku 2015 bola daná do prevádzky nová administratívna budova, ktorá má 64 kancelárií a poskytuje priestor pre 215 zamestnancov.

"Vo februári 2015 sa nám úspešne podarilo zavŕšiť sťahovanie zamestnancov z výškovej budovy v Mlynskej doline, ktorá v posledných rokoch už nespĺňala potrebné technické a bezpečnostné predpoklady pre kvalitné pracovné prostredie," oznámila RTVS.

Pri tej príležitosti RTVS pripravila video, ktoré mapuje priebeh rekonštrukcie.