Stručne

Prideľovanie voľných rozhlasových frekvencií bude dostupné online, ústne vypočutia žiadateľov sa začnú zajtra

Prideľovanie voľných rozhlasových frekvencií bude dostupné online, ústne vypočutia žiadateľov sa začnú zajtra


Strana 12 z 270