Európska komisia zverejnila plán na zaistenie bezpečnosti novinárov

Európska komisia zverejnila plán na zaistenie bezpečnosti novinárov Ilustr. foto: Omediach.com

Novinári a iní mediálni aktéri v celej EÚ čoraz častejšie čelia hrozbám a útokom a to nielen fyzickým ale aj online.

Európska komisia dnes zverejnila svoj plán na zaistenie bezpečnosti novinárov v Európskej únii. "Pandémia ochorenia COVID-19 ešte viac zdôraznila kľúčovú úlohu médií a význam overených informácií v našich demokratických spoločnostiach, avšak na druhej strane zvýraznila aj hrozby a obmedzenia, ktorým sú novinári pri výkone svojej profesie vystavení," píše EK k plánu.

Komisia vydá odporúčanie, v ktorom stanoví cielené opatrenia proti najviac znepokojujúcim trendom, ktoré možno v tejto oblasti v EÚ v poslednom období pozorovať.

Zároveň oznámila, že zbiera podnety od novinárov. Spätnú väzbu k tomuto plánu možno zasielať počas 4 týždňov do 20. mája 2021. Komisia zhrnie získané príspevky v súhrnnej správe a vysvetlí, akým spôsobom sa zohľadnia v ďalších fázach iniciatívy.