Škripek už má jasno, kto bude strážiť mravnosť v novinách

Škripek už má jasno, kto bude strážiť mravnosť v novinách

Poznáme mravnostnú novelu zákona poslanca. Za výtvory, ktorých hlavným cieľom je "vyvolať sexuálne vzrušenie" majú dostávať pokuty predajcovia od obvodného úradu.

 


Avizovaná novela zákona poslanca za Obyčajných ľudí Branislava Škripeka už je aj oficiálne v parlamente. Návrh nepostihuje vydavateľov, ale predajcov. Okrem povinnosti označiť slovom „erotický" všetky periodiká, ktoré budú mať nemravný obsah, zavádza definíciu, čo znamená ohrozenie mravnosti: „Ohrozením mravnosti sa rozumie zverejnenie alebo sprístupnenie takého výtvoru vo veci, ktorého jediným alebo hlavným cieľom je vyvolať sexuálne vzrušenie alebo obscénnym alebo vulgárnym spôsobom odkrývať a zdôrazňovať intimitu ľudského tela alebo pohlavného života a ktorého následkom môže byť narušenie ľudskej dôstojnosti alebo vytvorenie zastrašujúceho, ponižujúceho, zneucťujúceho, nepriateľského alebo urážlivého prostredia."

V návrhu novely zákona, ktorá určuje spôsob predaja periodík s obsahom ohrozujúcim mravnosť, prináša aj pokuty. Ktoré periodika vyvolávajú sexuálne vzrušenie alebo sú obscénne má posudzovať ministerstvo školstva. Pokuty od 500 eur do 10 000 eur na základe ich posúdenia budú rozdávať obvodné úrady. Sankciu nedostanú vydavatelia, ale predajcovia, ktorí si môžu náhradu škody vymáhať od osoby, ktorá jej periodika dodala. Pri tejto definícií to nie je vydavateľ, ale distribútor.

Dá sa len ťažko predstaviť, ako by to dopadlo, pokiaľ by sa mravnostní aktivisti rozhodli vo veľkom nahlasovať na obvodných úradoch stánok za stánkom s časopismi s odhalenými osobami. Dotklo by sa to stánkov nie len so slovenskou bulvárnou tlačou bez označenia "erotický", ale aj tých, ktoré predávajú bežné zahraničné ženské časopisy, či zahraničný bulvár. Pričom to, čo vyvoláva vzrušenie, čo je vulgárne by bolo len na subjektívnom rozhodnutí úradníka.

„Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo," píše sa v návrhu. Zakotvuje tiež, že pokutu za porušenie povinností podľa zákona o ochrane mravnosti možno uložiť aj opakovane.

Šanca, že návrh prejde, je takmer nulová. Pretože vládny Smer ho nepodporí, označil ho len za snahu upútať.