Na pôde RTVS sa začína Grand Prix Svetozára Stračinu

Už dnes sa začína šiesty ročník najvýznamnejšej európskej súťaže nahrávok folklórnej hudby Grand Prix Svetozára Stračinu 2013. Na pôde RTVS v budove Slovenského rozhlasu privítame to najlepšie z rozhlasovej produkcie členských štátov Európskej vysielacej únie (EBU) v oblasti autentického a štylizovaného folklóru za posledné dva roky. RTVS organizuje festival pod záštitou EBU a v spolupráci so Spoločnosťou sveta Stračinu.

Do súťaže je prihlásených 60 súťažných nahrávok z 20 krajín: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Indonézia, Írsko, Kuba, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švédsko a Ukrajina. Súťažné príspevky bude hodnotiť 12-členná medzinárodná porota. Osobne prídu delegáti, experti zo Švédska, Srbska, Ruska, Rumunska, Poľska, Írska, Maďarska, Nemecka, Českej republiky, Chorvátska a samozrejme svojho odborníka bude mať v porote aj Slovenský rozhlas. Predsedom poroty je tradične profesor Oskár Elschek. Porota udeľuje cenu najúspešnejšej nahrávke GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU. Okrem hlavnej ceny môže porota udeliť aj vedľajšie ceny (najviac tri), ktoré vyzdvihnú mimoriadnu úroveň nahrávok.

„V roku 2003, keď sa konal 1. ročník Grand Prix Svetozára Stračinu, sme mali zúčastnených 12 európskych rozhlasov a 49 súťažných programov. Tento rok nám 20 rozhlasov poslalo až 60 súťažných príspevkov. Veľký počet súťažných príspevkov je dôkazom toho, že verejnoprávni vysielatelia v Európe kladú veľký dôraz na produkciu a vysielanie tohto hudobného žánru, čím podporujú medzinárodnú hudobnú programovú výmenu v tejto oblasti," povedala na tlačovej konferencii vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce RTVS Slavomíra Kubičková.

Súťažná prehliadka sa koná v Bratislave pravidelne ako bienále od roku 2003. Nadväzuje na tradíciu medzinárodného festivalu PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO Bratislava, ktorý Slovenský rozhlas organizoval v rokoch 1970 - 1993. Jeho 16 ročníkov si získalo koncom minulého storočia obrovskú prestíž doma aj v zahraničí.

RTVS zároveň plní aj jednu z úloh verejnoprávneho rozhlasu, podporuje tvorbu národných i medzinárodných nahrávok tradičného a spracovaného hudobného folklóru, ako aj výmenu teoretických, technických a odborných skúseností na medzinárodnej úrovni v tejto oblasti.
V piatok 22. marca vyvrcholí festival galakoncertom spojeným s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním cien. Na galakoncerte sa predstavia tri špičkové telesá, ktoré ponúknu širšiu regionálnu paletu - od autentických alebo tradičných foriem až po vyššie štylizácie folklórnej hudby. Ako prvá vystúpi Ľudová hudba a speváci folklórneho súboru Technik z Bratislavy, ktorý je v súčasnosti po hudobnej stránke považovaný za špičkové teleso. Ďalej Ľudová hudba a speváčky SĽUK-u, ktorí sa tiež predstavia nielen staršími skladbami, ktoré majú v repertoári, ale aj úplne novou tvorbou. Záver galaprogramu bude patriť hudobnej skupine Banda.

Priamy prenos z galakoncertu odvysiela Rádio Regina v piatok 22. marca od 18.00 do 20.00.

Festival bude vo veľkej miere podporený vysielaním Rádia Regina,či už pôjde o priame vstupy, relácie alebo rôzne publicistické príspevky a rozhovory s organizátormi festivalu o histórii a súčasnosti festivalu. Rádio Regina bude mať počas festivalu vlastné štúdio v predsálí súťaže, z ktorého bude vstupovať do vysielania jednotlivých štúdií moderátorka Nora Turancová.