Tradičná i premiérová Veľká noc v RTVS

RTVS pripravila divákom a poslucháčom počas veľkonočných sviatkov pestrú zmes rozhlasových a televíznych programov s dôrazom na tradície, duchovné hodnoty a rodinnú pohodu. Počas Veľkej noci ponúka RTVS jedinečnú alternatívu voči súkromným vysielateľom. Na Jednotke štartuje 1. apríla nový zábavno-súťažný program Milujem Slovensko.

Jednotka a Dvojka
Pri príležitosti Veľkej noci, ktorá je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanov, ponúka RTVS výber špecifických duchovných programov.

Na Veľký piatok, keď si kresťania pripomínajú ukrižovanie a smrť Božieho Syna Ježia Krista, RTVS naživo odvysiela Pašiové služby Božie z evanjelického kostola v Nižnom Skálniku o 10.00 na Jednotke. Kazateľom je biskup Západného dištriktu Milan Krivda. V liturgickej pobožnosti krížovej cesty z Kolosea v Ríme, ktorá sa začne v priamom prenose o 21.15 na Dvojke, sa veriaci spolu s pápežom Františkom ponoria do bolesti a utrpenia Ježiša počas jeho cesty s krížom na Kalváriu. O 22.45 nasleduje dráma s názvom O bohoch a ľuďoch inšpirovaná skutočnými udalosťami, ktoré sa odohrali v roku 1996 v malom alžírskom kláštore trapistov.

Na Bielu sobotu 30. marca 2013 Jednotka uvedie o 12.30 1.časť historickej drámy Ježiš z koprodukčnej série Biblia a o 21.10 americký životopisný film o blahoslavenom pápežovi Karolovi Wojtylovi s názvom Nebojte sa! Život pápeža Jána Pavla II.

Vzkriesenie Krista na Veľkonočnú nedeľu 31. marca 2013 veriaci oslávia Veľkonočnou svätou omšou z Námestia sv. Petra v Ríme, ktorú celebruje Svätý Otec František v priamom prenose o 10.15 na Jednotke. Na záver udelí veľkonočné požehnanie Urbi et Orbi - mestu a svetu. Prekladá a komentuje katolícky kňaz Marián Gavenda. Po bohoslužbe nasleduje 2. časť drámy Ježiš. O pohnutých osudoch Gréckokatolíckej cirkvi v 20. storočí v kontexte symboliky veľkonočnej liturgie byzantského obradu pojednáva dokumentárny film Vzkriesenie, ktorý uvedie Dvojka o 14.40 hod.

Na Jednotke nebudú chýbať ani večerné príhovory duchovných. V Sviatočnom slove na Zelený štvrtok sa divákom prihovorí prešovský arcibiskup Gréckokatolíckej cirkvi Ján Babjak, na Veľký piatok generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik a na Veľkonočnú nedeľu biskup nitrianskej diecézy Viliam Judák.

Veľká noc na Jednotke bude už tradične zameraná aj na rodinné a rozprávkové programy. Od štvrtka do utorka čaká na tých najmenších divákov prázdninové veľkonočné vysielanie – animované biblické príbehy (každé ráno 28.3. - 3.4.), rodinné filmy pre najmenších, animované seriály No počkaj! a Škaredé káčatko, filmy o Asterixovi, ale aj relácie Fidlibum a Maškrtníček. Sviatočné vysielanie na Jednotke reflektuje kresťanské sviatky a je zostavené žánrovo podľa slovenských tradícií. V programovej štruktúre nebudú chýbať historické a dobrodružné minisérie (Mojžiš, Ježiš, Romulus a Remus, Pýcha a predsudok, Ohňom a mečom).

V sobotu o 15.45 uvedie Jednotka televíznu premiéru rodinného koprodukčného filmu RTVS Modrý Tiger. V programe Jednotky sa objavia aj veľkonočné špeciály relácií Postav dom, zasaď strom a Nebíčko v papuľke. Chýbať nebude ani obľúbená Pošta pre teba a po jej skončení filmová dráma o živote Jána Pavla II. Veľkonočný pondelok na Jednotke bude v znamení rodinných filmov a rozprávok a prime time bude patriť pilotnej časti nového zábavného programu Jednotky Milujem Slovensko.

Veľká noc na Dvojke bude jedinečnou programovou alternatívou s dôrazom na tradície veľkonočných sviatkov, ich duchovný rozmer a ľudový charakter. Programová štruktúra Dvojky bude obsahovať zvykoslovné a premiérové slovenské dokumenty, duchovné programy, slovenskú klasiku (divadelné hry), zahraničné filmy, dokumenty a obedňajšie rozprávky.

Dvojka uvedie v sobotu o 22.00 premiéru jedinečného diela Dušana Rapoša – hudobno-baletno-operného predstavenia Pietro e Lucia s medzinárodným obsadením a protivojnovou tematikou. Pôjde o skrátený záznam svetovej premiéry v Prahe. V sobotu aj v nedeľu o 20.00 uvedie Dvojka dve predstavenia Radošincov (Generál a Hra o láske). Na Veľkonočný pondelok je o 21.30 pripravený slávny americký muzikál Pomáda.

Veľkonočné sviatky na Dvojke sa budú niesť aj v znamení premiér pôvodných slovenských dokumentov – uvedieme 3 premiérové časti z cyklu Hľadanie stratených svetov s Pavlom Dvoŕákom (sobota – pondelok o 17.55). Dvojka uvedie v premiére aj 1.časť triptychu Laca Krausa Krížom cez vodu – o kompách a prievozníkoch – poetický dokument Len rieka nestarne (nedeľa o 16.10). V programe nebudú chýbať ani zahraničné premiérové dokumenty, napríklad Plitvice: krajina padajúcich jazier (piatok o 20.00) alebo Blesky plné energie (pondelok o 20.00)).

Rozhlasové programové služby
Rádio Slovensko odvysiela počas blížiacich sa sviatkov v prúdovom vysielaní príspevky inšpirované náboženským odkazom Veľkej noci a tradíciami slovenskej ľudovej slovesnosti. V rámci sviatočnej vysielacej štruktúry dostanú na Rádiu Slovensko priestor aj rozsiahlejšie formáty – napríklad na Veľký piatok Nočná pyramída aj o zmysle a hodnote utrpenia, v sobotu dokumentárne pásmo Nepriatelia štátu – veriaci a v nedeľu hraný dokument o jezuitovi Tomášovi Munkovi, ktorý bol obeťou fašizmu. V nedeľu nebude chýbať ani slávnostné veľkonočné požehnanie novozvoleného svätého otca z Ríma Urbi et Orbi.

Rádio Regina sa bude počas Veľkej noci v spoločnom vysielaní všetkých troch štúdií venovať témam zmierenia a aj jarným sviatkom. Na Veľký piatok v publicistickom pásme Domy v stráni prinesie Rádio Regina výpovede ľudí, ktorí žijú na samotách, lazoch a kopaniciach. V programe Panoráma, ktorý Rádio Regina vysiela na Bielu sobotu zo Štúdia RTVS Banská Bystrica, budú hlavnou témou kostolné veže. Rozhlasová hra Slepý Matej zo zlatého fondu rozhlasového archívu pripomenie v sobotu od 13.00 herecký koncert Jozefa Kronera, ktorý stvárnil Mateja Hrebendu. Chýbať v sobotnom programe nebude ani Klenotnica ľudovej hudby o 16.00. V nedeľu sa o 11.00 rozozvučia Zvony nad krajinou a v pondelok od 12.05 dostane priestor aj ľudový rozprávač. V programe Rádia Regina počas sviatkov Veľkej noci nebude chýbať ani náboženské vysielanie - Evanjelické služby Božie v piatok o 16.00, Vianočná vigília v sobotu o 20.00, v nedeľu sviatočná rímsko-katolícka svätá omša a priamy prenos Urbi et Orbi.

Dominantou vysielania Rádia Devín počas veľkonočných sviatkov budú tematicky koncipované rozhlasové hry, literárne pásma, fíčre a hudobné programy. V súvislosti so storočnicou narodenia Dominika Tatarku uvádzame aj pásmo z autorskej proveniencie Pavla Hudíka z roku 2003 s názvom Návraty – Dominik Tatarka (29.3., 12.00). Na Veľký piatok o 12.30 uvedie Rádio Devín Veľkopôstny koncert (záznam z koncertu Detského a dievčenského speváckeho zboru SRo zo 17.3.2013). V sobotu o 20.00 odvysiela Rádio Devín záznam z koncertu v Dóme sv. Martina usporiadanom umeleckým súborom Lúčnica, na ktorom vystúpil Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a kde zaznelo dielo Giuseppe Verdiho Requiem.

Téme Veľkej noci, ktorá súvisí aj s príchodom jari, sa budú vo vysielaní venovať aj programové služby Radio Slovakia International a Rádio_FM, ktoré si v sobotu posvieti napríklad na najbizarnejšie povery súvisiace s jarným obdobím a tiež Veľkou nocou.