Stanovisko Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá sa dôrazne dištancuje od názorov Gustáva Murína

Stanovisko Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá sa dôrazne dištancuje od názorov Gustáva Murína

Dekan fakulty Milan Trizna v piatok 6. apríla zverejnil Stanovisko Prírodovedeckej fakulty, v ktorom sa fakulta reaguje na únik osobných údajov študentky a novinárky denníka SME Niny Sobotovičovej, ktorá si vyžiadala informácie o zaradení Murína, a zároveň sa od Murína dištancujú.


„Považujeme za dôležité však aj zdôrazniť, že názory postoje a konkrétne vyjadrenia vedeckého pracovníka fakulty RNDr. Gustáva Murína sú jeho osobné názory, postoje a vyjadrenia, nie sú to jeho oficiálne stanoviská Prírodovednej fakulty UK a Prírodovedná fakulta UK sa od nich dištancuje,“ píše Trizna.