Otvorený list Slovenského ochranárskeho snemu Rade RTVS

Otvorený list Slovenského ochranárskeho snemu Rade RTVS Foto: Archív Omédiách.com

Vážený pán predseda Rady RTVS,
vážení členovia a členky Rady RTVS,

Ochranári upozorňujú Radu RTVS a verejnosť na ohrozenie kvalitnej, nezávislej, na faktoch založenej, kritickej a investigatívnej žurnalistiky vo verejnoprávnych médiách

Otvorená výzva členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu

Vážený pán predseda Rady RTVS,

vážení členovia a členky Rady RTVS,

v poslednom čase nás znepokojilo viacero kontroverzných vyhlásení a krokov ľudí vo verejnoprávnej RTVS. Žiadame Vás preto, aby ste iniciovali a zabezpečili:
1. Vrátenie skutočne verejnoprávneho charakteru RTVS, ktorého podstatou je služba verejnosti, a nie politickým stranám či iným záujmovým skupinám.
2. Systémové a systematické opatrenia na boj proti šíreniu dezinformácií, poloprávd a tzv. hoaxov vo verejnoprávnych médiách.
3. Prehodnotenie požiadaviek dvanástich odchádzajúcich reportérov a reportérok RTVS, najmä ohľadom pôsobenia vedenia a manažmentu RTVS.

Odôvodnenie
Z logiky veci majú verejnoprávne médiá slúžiť verejnosti, a preto majú byť čo najviac nezávislé, na faktoch založené, kritické a objektívne. Ich veľmi dôležitou a nezastupiteľnou činnosťou musí byť investigatíva. Toto všetko je, podľa nám dostupných informácií, v súčasnosti v RTVS ohrozené, o čom svedčia početné prejavy nespokojnosti (aj) kvalitných redaktorov a redaktoriek, ako aj odchod časti z nich z verejnoprávneho rozhlasu a televízie.
Dezinformácie, polopravdy a tzv. hoaxy odvracajú pozornosť od skutočných problémov, vrátane ochrany prírody, krajiny a životného prostredia. Posilňujú tiež nedôveru voči vedeckým poznatkom,
občianskej spoločnosti, ako aj verejným inštitúciám.
Hlboko nás preto znepokojujú niektoré aktivity vedenia RTVS, ako aj personálne zmeny vo vedení spravodajstva po nástupe nového vedenia. Napríklad vyjadrenia pána Mareka Ťapáka, nového programového riaditeľa RTVS, ktoré bagatelizujú rozdiely medzi profesionálnym žurnalizmom a konšpiračnými webmi. Výroky typu: “Myslím si, že tá úplne objektívna pravda uchádza všetkým tým novinárom.” alebo “A čo je na tom? Že podporujem konšpiračné médiá?” nie sú, podľa nás, zlučiteľné s pozíciou programového riaditeľa verejnoprávneho média v demokratickej krajine.
Podobne ako pedagógovia VŠMU aj my sme presvedčení, že: “Dnešná napätá spoločenská i geopolitická situácia si vyžaduje skúsených reportérov a spravodajcov, schopných kritického pohľadu, rozumného uvažovania a kompetentnej analýzy faktov.”
Za zohľadnenie našej výzvy Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom,
členovia a členky Slovenského ochranárskeho snemu:
Ing. Juraj Melichár
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
prof. Juraj Nvota
doc. Zuzana Kronerová
Zuzana Homolová
Daniel Pastirčák
Ing. Fero Guldan
Ing. Ján Mičovský
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
Eulalia Štefanová
MUDr. Juraj Mesík
Mgr. art. Viera Dubačová
doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.
Branislav Moňok
Ing. Martina B. Paulíková
RNDr. Elena Fatulová
Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc.
Ing. arch. Boris Hochel
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Ing. Štefan Szabó, PhD.
Mgr. Ivana Kohutková, PhD.
Mgr. Martin Hojsík
RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
Mgr. Andrej Popovič
Pavol Ziman
Mgr. Imrich Vozár
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.
Mgr. Dana Mareková
Mgr. Tomáš Peciar
Mgr. Vladimír Mokráň
Ing. Milan Lichý
Mgr. Ladislav Bíro
Ing. Ľubica Trubíniová
MUDr. Peter Tatár, CSc.
Ing. Zuzana Hudeková, PhD.