Fest Anča uvedie animované filmy o histórii Československa zo zbierok Slovenského filmového ústavu

Slovenský filmový ústav (SFÚ) s bohatým zbierkovým fondom slovenských filmov má pravidelne zastúpenie v programe domácich filmových festivalov. Jedným z nich je aj žilinský Medzinárodný festival animácie Fest Anča, zameraný na animovaný film predovšetkým pre dospelého diváka. Jeho 11. ročník sa uskutoční v termíne od 28. júna do 1. júla 2018 a SFÚ na ňom uvedie krátke animované diela aj prvý slovenský celovečerný animovaný film Zbojník Jurko (1976) od Viktora Kubala v sprievode živej hudby.

 

Film Zbojník Jurko o dobrodružstvách slovenského zbojníka Jura Jánošíka, hrdinu, ktorý nenávidí krivdu a bojuje proti sociálnemu útlaku, bude uvedený v sekcii slovenských filmov. Kubal si ako predlohu vybral legendu o najznámejšom slovenskom zbojníkovi, no od filmových predchodcov či tradovanej legendy o Jánošíkovi sa jeho film odlišuje svojským humorom a skratkovitou kresbou pripomínajúcou karikatúry.

Ako prvý slovenský celovečerný animovaný film má Zbojník Jurko významné miesto nielen v kontexte slovenskej kinematografie, ale i Kubalovej tvorby. V jednom z dobových rozhovorov Kubal na otázku, či sa prostredníctvom tohto filmu chcel vyrovnať s národnou históriou, povedal: „Ani nie s históriou, ale skôr s mladosťou. Lebo my sme boli možno vychovávaní inak ako vy teraz. Vtedy bola napríklad jedna čítanka, jedna vlastiveda a všade bol – Jánošík. A ja som navyše niekoľko tried chodil do školy u tety v Terchovej a potom som tam pravidelne trávieval prázdniny. Nič mi tak neutkvelo v pamäti z detstva ako práve historky o tomto hrdinovi. Nedá sa povedať, že by nebolo viac iných tém, ale ani jednou nie je našinec tak nasiaknutý.“ Film sa bude premietať so živým hudobným sprievodom, ktorý vytvorí slovenský hudobný skladateľ, flautista a performer Marek Piaček. Ten vo svojej tvorbe využíva prvky každodenného života a kultúry, alúzie na pop-music a rôznymi spôsobmi pretvára hudbu, ktorá je všade naokolo.

Šesť krátkych animovaných filmov z fondov SFÚ sa premietne vo festivalovej sekcii nazvanej 100 rokov ČSR, ktorá reflektuje spoločnú históriu Československa, pričom mnohé z filmov vo výbere sú lepším obrazom svojej doby ako učebnice dejepisu. Sú medzi nimi aj diela slovenských animátorov, konkrétne experimentálny film o tragédii ľudskej zloby Oko (1968) Juraja Bindzára, asociácia na pesničku Waldemara Matušku ´To se nikdo nedoví´ Pieseň (1969) Jaroslavy Havettovej, satirický kreslený príbeh o úradníkovi Posledný kameň (1982) Júliusa Hučka a Jaroslavy Havettovej, séria krátkych vtipov o čakaní Zástupy (1980) Heleny Slavíkovej- Rabarovej a dva filmy Viktora Kubala, a to groteska Šach (1974) a satira Idol (1989) o boji proti pseudoautoritám a kultom.

Všetky filmy zo zbierok Národného filmového archívu SFÚ v programe Fest Anča sú digitálne reštaurované. Na festivale bude v predaji aj DVD a blu-ray kolekcia Best of Viktor Kubal z predajne Slovenského filmového ústavu – Klapka.sk.