Don Bosco oslovuje tisíce Slovákov!

TV LUX bude vysielať priamy prenos svätej omše zo Šaštína v sobotu, 27.4.2013 o 10:30 h. v tom čase tam bude prítomná relikvia.

Na Slovensko prišiel pred dvoma týždňami svätec, ktorý si hneď získal záujem a pozornosť verejnosti. Don Bosco ponúka svätosť, ktorá priťahuje. Do sedemnástich saleziánskych stredísk, oratórií a kostolov si prišlo uctiť relikvie zakladateľa saleziánov viac ako 50 000 ľudí. Do konca púte na Slovensku ostáva navštíviť ešte štyri mestá – Partizánske, Šaštín, Trnavu a Bratislavu. V každom meste, do ktorého relikvie zavítali, boli preplnené kostoly, ulice a saleziánske strediská mladými, rodinami s deťmi, tými skôr narodenými, ako aj kňazmi, rehoľníkmi a zasvätenými osobami. Vo viacerých prípadoch musela polícia pomáhať usmerňovať dopravu, pretože sa v mieste príchodu relikvií vytvárali kolóny áut a autobusov s tými, ktorí sa prišli stretnúť s donom Boscom zo vzdialenejších kútov regiónu.
Mnohí ľudia ho prichádzajú pozdraviť, podeliť sa s ním o svoje radosti či životné ťažkosti. „Sledovať tváre ľudí pred relikviami je zážitok, ktorý zostáva hlboko v srdci človeka," povedal provinciál saleziánov don Karol Maník. Počas pobytu relikvií mnoho ľudí vyhľadáva spovednice. Prichádzajú aj tí, ktorí na spovedi neboli dlhé roky a chcú sa vyspovedať.

Udalosti zo sedemnástich miest spojené s príchodom relikvií dona Bosca:
• V Michalovciach si pri relikvii obnovili svoje sľuby saleziáni a saleziánska rodina.
• Z Humenného don Karol Maník napísal: „Keď sme vyrazili z Michaloviec, pršalo. Keď sme spustili urnu s relikviou na zem v Humennom, prestalo pršať. Toto bola podmienka pre procesiu, ktorú nám dali sprievodcovia urny. Nesmie pršať, inak nemôže byť procesia vonku. Pršať prestalo."
• V Prešove prišlo počas dňa k relikviám viac ako 5 000 ľudí.
• V Košiciach (Luník, Tri hôrky a Kalvária) čakajú davy ľudí, medzi nimi mnoho Rómov. Pri svätej omši jedna dobrovoľníčka pracujúca s Rómami nesie ako obetný dar arcibiskupovi svoju žiadosť zasvätiť sa Bohu pre službu Rómom.
• V Bardejove – Poštárke opisuje udalosť don Karol Maník: „Detský zbor spieval pieseň o rodine, v ktorej sa spája veľká sila. Toto ma dosť oslovilo, lebo na tomto sídlisku sú rôzne ťažkosti v rodinách. Po svätej omši sa stretávam s jedným mladým mužom, ktorý mi so smútkom povie: „Manželka ma opustila." Prosím dona Bosca o požehnanie pre tohto muža..."
• V Poprade prekvapuje veľký počet prítomných diecéznych kňazov a rehoľníčok.
• V Rožňave je kostol preplnený v pracovný deň tak, ako nebýva zvykom už dlhé roky ani počas nedeľných bohoslužieb či sviatkov. „Počas svätého prijímania na chvíľu stŕpnem, či bude môcť každý, kto môže, prijať Eucharistiu. Zvýšili sa štyri hostie", hovorí osobnú skúsenosť provinciál Karol Maník.
• V Banskej Bystrici prišlo k relikvii veľa kňazov a bohoslovcov.
• Relikvia prišla za mimoriadnych bezpečnostných opatrení aj do nápravnovýchovného zariadenia pre mladistvých v Sučanoch. Dona Bosca víta zhruba stovka chlapcov. Zahrajú mu krátke divadelné predstavenie. Na záver mladí odsúdení darujú provinciálovi vlastnoručne vyrezané srdce z dreva.
• Relikvia putuje aj do Ružomberka, na mieste je veľa detí a mladých.
• Niekoľko kilometrov pred Námestovom čakajú cyklisti v dresoch a celý pelotón sprevádza autá s relikviami až do Námestova. Večer je sprievod s urnou z kostola do saleziánskeho strediska. Policajti, hasiči a potom don Bosco, ktorého tlačia chlapci a za nimi veľký dav ľudí, celá ulica.
• V Dolnom Kubíne je 2 hodinové zastavenie putovania relikvií, kostol je plný.
• V Žiline prišlo k relikviám zhruba 10 000 ľudí, z toho 1 500 žiakov z 15tich základných a stredných škôl. Okrem iného pripravili spolubratia program - nedeľné sviatočné oratórium v podobe, v akej bolo za čias dona Bosca ešte z roku 1846.
• V Dubnici nad Váhom je parkovisko pred katolíckym domom plné ľudí. „Vidím ľudí v krojoch, dychovku a vidím aj spolubratov z iných komunít, ktorí sa prišli pozrieť na dona Bosca," hovorí provinciál.
• V Novej Dubnici čaká relikvie špalier detí zo Spojenej školy sv. Jána Bosca.

Relikvie sa v týchto dňoch blížia do Partizánskeho, následne do Trnavy, Šaštína a púť dokončia v Bratislave na troch miestach – Trnávka, Mamateyova a Miletičova.

V utorok, 30. 4. 2013 bude o 18.00 slúžená slávnostná svätá omša s provinciálom don Karolom Maníkom, po ktorej budú nasledovať spoločné modlitby a večerné bdenie do 22.00. V skorých ranných hodinách 1. 5. 2013 relikvie opustia Slovensko a poputujú do Slovinska.

Program príchodu relikvií do miest si môžete pozrieť tu:

• Partizánske: http://www.saleziani.sk/index.php/spravy/16-slovensko4/589-program-prichodu-relikvii-dona-bosca-v-partizanskom
• Trnava-Kopánka: http://www.saleziani.sk/index.php/spravy/16-slovensko4/592-program-uctievania-relikvii-dona-bosca-v-trnave
• Šaštín: http://www.bazilika.sk/don-bosco-medzi-nami-v-sastine/
• Bratislava-Trnávka: http://www.trnavka.sk/index.php/farnost/7/414-don-bosco-na-trnavke.html
• Bratislava-Mamateyova: http://www.mamateyka.sk/infopage/342/don-bosco-medzi-nami-13.html

Záverečný program v utorok, 30. 4. 2013:
• Bratislava-Miletičova: http://www.mileticka.sk/

Peter Novák,
zodpovedný za komunikáciu
Saleziáni don Bosca