Vyhlásenie prezidenta: Mali roky na prípravu, aj tak zlyhali (VIDEO)

Vyhlásenie prezidenta: Mali roky na prípravu, aj tak zlyhali (VIDEO) Foto: KP SR

Prezident Andrej Kiska zverejnil stanovisko po tom, ako Národná rada opätovne nezvolila žiadnych kandidátov na sudcov Ústavného súdu a súd sa tým stane nefunkčným:

 

„Nikoho neprekvapí, keď začnem tým, že výsledok dnešného opakovaného hlasovania poslancov o kandidátoch na ústavných sudcov bol veľkou ranou pre dôveru ľudí v schopnosť politikov poctivo spravovať štát.

Okolo tejto voľby sa bude viesť ešte veľa rečí, jedni sa budú snažiť hodiť vinu na druhých. Ale rečami sa štát nespravuje. Povinnosťou Národnej rady — a teda zodpovednosťou vládnej parlamentnej väčšiny — bolo zvoliť 18 kandidátov, z ktorých som ako prezident mal vybral 9 sudcov. Národná rada, a teda parlamentná väčšina, si túto povinnosť nesplnila. Taká je holá pravda a žiadne reči ani krik nemôžu toto zlyhanie v plnení si základných povinností ospravedlniť.

Vládna väčšina ignorovala svoju základnú zodpovednosť voči ľuďom — normálne pracovať, normálne pracovať tak, aby štát a jeho ústavné inštitúcie normálne fungovali. Mali v rukách časovanie voľby kandidátov, mali v rukách pravidlá a spôsob voľby kandidátov, a mali v rukách samotné hlasovanie v pléne národnej rady.

K dispozícií bol dostatok kandidátov a medzi nimi dostatok kvalitných kandidátov – na tom sa zhodovala aj odborná verejnosť. K dispozícii bol aj môj prísľub vymenovať bez zbytočného odkladu polovicu navrhnutých kandidátov.

Dvanásť rokov bolo známe, že príde deň, keď bude potrebné naraz vymeniť väčšinu sudcov ústavného súdu. Všetci dobre vedeli, že výber sudcov a sudkýň ústavného súdu je dôležitý, napokon venovali sa mu v programovom vyhlásení súčasnej aj predchádzajúcej vlády.

Napriek tomu parlamentná väčšina zlyhala a znefunkčnila chod základného ústavného orgánu v Slovenskej republike. Otočili sa chrbtom volaniu verejnosti po slušnosti aj snahe obnoviť dôveru ľudí v schopnosť štátu zaistiť spravodlivosť a rovnosť pred zákonom.

Ústavný súd nie je žiaden obyčajný úrad. Je to základný ochranca ústavnosti a práv a slobôd ľudí na Slovensku. Je to súd, ktorý rozhoduje o tom, či zákonodarca urobil chybu, či prezident prekročil svoje právomoci, alebo či voľby prebehli zákonným spôsobom. Inými slovami, pre riadne fungovanie demokratických procesov v krajine je ústavný súd životne dôležitý.

Žiaľ, namiesto kvality ústavného súdu dnes Slovensko rieši jeho základnú existenciu. V dôsledku povýšenia osobných záujmov a ega nad záujem krajiny. Som presvedčený, že Slovensko a jeho ľudia si zaslúžia lepšie spravovanie štátu ako to, na ktoré sa museli v posledných dňoch pozerať.

V sobotu uplynie ústavou stanovená lehota deviatim sudcom a sudkyniam ústavného súdu a ten bude od budúceho týždňa prakticky znefunkčnený. V tejto situácii je povinnosťou parlamentu hľadať spôsob, ako čo najskôr zvoliť chýbajúcich kandidátov na ústavných sudcov, aby mohol ústavný súd fungovať tak, ako to prikazuje ústava Slovenskej republiky.

Ja osobne navštívim budúci týždeň ústavný súd v Košiciach, kde oznámim svoj ďalší postup, ako zabezpečiť aspoň jeho provizórne fungovanie.“