Zoznam obohatil Mapa.sk o historické dáta

Líder v segmente online máp na slovenskom internete – Mapa.sk, patriaca do produktového portfólia Zoznam.sk, prináša v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) unikátne vrstvy historických máp.

K pôvodným mapovým vrstvám – terénnej, satelitnej, základnej a turistickej mape, ktorej súčasťou je aj hybridná mapa cyklotrás a turistických chodníkov, pribudla historická mapa. Historické mapy pochádzajú z troch období: 1.vojenské mapovanie (1769-1784), 2.vojenské mapovanie (1819-1858) a 3.vojenské mapovanie (1875-1883). Ide o unikátny obsah, ktorý SAŽP získala až v priebehu rokov 2004-2005. Vďaka službe Mapa.sk sú tieto vzácne dokumenty prístupné aj širokej verejnosti.

„Nepretržite narastajúci počet vrstiev na Mapa.sk inicioval rozhodnutie zmodernizovať a sprehľadniť ovládanie jednotlivých prvkov pre maximálne pohodlný užívateľský zážitok. Prepínanie medzi vrstvami a plnohodnotné využívanie všetkých dostupných funkcií na Mapa.sk sa zjednodušilo v duchu celkového praktického dizajnu webstránky. Poslednou aktualizáciou sa nám podarilo vytvoriť hodnotný obsah, ktorý nás výrazne odlišuje od konkurencie," povedala Katarína Bednárová, produktová manažérka Mapa.sk.
Mapa.sk je s 291 458 RU / mesiac (zdroj: AIM monitor, apríl 2013) stabilne najnavštevovanejšou stránkou slovenského internetu v segmente máp.
Viac informácií o historických mapách, sprístupnených na Mapa.sk, nájdete na www.enviromagazin.sk/enviro2012/enviro5/14_historicke.pdf  .