Podpredsedovi TÚ SR sa končí funkčné obdobie

Historicky prvému podpredsedovi Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) Ing. Jurajovi Michňovi sa 23.5.2013 končí druhé, za sebou idúce funkčné obdobie a podľa platného zákona o elektronických komunikáciách už preto nemôže byť ďalej podpredsedom TÚ SR.

TÚ SR počas jeho dvanásťročného pôsobenia vo funkcii podpredsedu dosiahol aj napriek nedokonalostiam zákonov významný pokrok vo viacerých oblastiach, ako sú napr. príchod tretieho mobilného operátora na trh, rozvoj lokálneho digitálneho televízneho vysielania, rozvoj internetových sietí v málo osídlených oblastiach podporený znížením úhrad za frekvencie...
Jeho prvé funkčné obdobie sa začalo 24.5.2001. Vďaka širokej podpore sa po jeho opätovnom vymenovaní 24.5.2007 začalo jeho druhé za sebou idúce funkčné obdobie. Počas funkčného obdobia Juraja Michňu, ako podpredsedu TÚ SR, sa v Slovenskej republike vymenilo päť vlád a v TÚ SR traja predsedovia. Juraj Michňa bol zároveň predsedom rozkladovej komisie, vedúci technickej komisie a člen Rady Skupiny pre digitálne vysielanie, predseda skúšobnej komisie pre overenie osobitnej odbornej spôsobilosti, ktorá skúškou a vydaním osvedčenia overuje odbornú spôsobilosť fyzických osôb na obsluhu lietadlových, leteckých, lodných, pobrežných a amatérskych staníc.
Juraj Michňa absolvoval štúdium na Vysokej škole dopravnej v Žiline (dnešná Žilinská univerzita), odbor Technická prevádzka telekomunikácií a postgraduálne štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, odbor Riadenie národného hospodárstva. Pred pôsobením na TÚ SR v rokoch 1984 - 2001 pracoval v Lesoprojekte Zvolen.