Dôležité: Kto všetko a kde môže od vás vyžadovať negatívny certifikát

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri vstupe osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa:

 

Vyplýva z nej, že všetci prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov prevádzky a na pracovisko predloženie dokladu o negatívnom výsledku testu na COVID-19 (PCR test vykonaný od 29. októbra do 1. novembra, certifikát MZ SR z celoplošného testovania, PCR test vykonaný od 2. do 8. novembra). Rovnako je možné preukázať sa potvrdením o výnimke z disponovania takýmto testom. Výnimky sú podrobne zverejnené vo vyhláške (uvádzame ich nižšie). Ak osoby takéto doklady nemajú, prevádzkovatelia i zamestnávatelia sú povinní im vstup do priestorov odoprieť.

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu bez negatívneho testu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. Prevádzkami sa na účel vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

Výnimky: