Ministerka zverejnila záznamy zo smrti Lučanského aj z jeho úrazu (DOKUMENTY)

V nadväznosti na mimoriadnu udalosť, následkom ktorej zomrel bývalý policajný prezident Milan Lučanský, bola z iniciatívy ministerstva spravodlivosti zriadená kontrolná komisia v záujme získania a vyhodnotenia všetkých dostupných informácií o tejto mimoriadnej udalosti. Uvedená komisia začala svoju činnosť práve dnes. Okrem toho dnes po posúdení a potrebnej anonymizácii sprístupňujeme materiály z prvej udalosti z 9.12.2020 ako aj z mimoriadnej udalosti z 29.12.2020. A rovnako zverejňujeme prehľad najčastejších otázok a odpovedí, ktoré sme v nadväznosti na uvedenú udalosť zaznamenali.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková po mimoriadnej udalosti z 29.12.2020 informovala, že za veľmi dôležité považuje urobiť všetko preto, aby celá vec bola čo najskôr vyšetrená a vysvetlená. Zároveň avizovala vytvorenie kontrolnej komisie, aby bolo jednoznačne zrejmé, že je tu komisia, ktorá je nezávislá, nestranná a pozrie sa na všetky kroky, ktoré Zbor väzenskej a justičnej stráže urobil a ktorá dá všetkým čo najskôr relevantné závery k tejto nešťastnej udalosti.

V tejto súvislosti boli už 31.12.2020 oslovené jednotlivé subjekty (Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, Kancelária Verejného ochrancu práv, Slovenská advokátska komora) so žiadosťami o nominácie členov do tejto komisie. Už dnes, 4.1.2021, sa členovia komisie stretli na svojom prvom zasadnutí. O zastúpenie v danej komisii prejavili záujem a svojich členov nominovali: Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, Kancelária Verejného ochrancu práv. Svoje zastúpenie v komisii má tiež Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Rovnako aj médiá. A je v nej aj medzinárodné zastúpenie. Kompletný zoznam členov komisie spolu s jej štatútom, v ktorom je upravená pôsobnosť, zloženie, činnosť komisie ako aj spôsob ukončenia činnosti, ktorým bude prijatie záverečnej hodnotiacej správy, pripájame ako prílohu tejto správy.

Ministerka spravodlivosti zároveň avizovala, že má záujem aj na zverejnení dokumentov, v ktorých je zaznamenaný priebeh z prvej udalosti z 9.12.2020 ako aj z mimoriadnej udalosti z 29.12.2020. Vzhľadom na charakter údajov, ktoré uvedené materiály obsahujú, a vzhľadom na ochranu osobných údajov, bolo potrebné právne posúdiť rozsah údajov, ktoré možno zverejniť a dané materiály v nevyhnutnej miere anonymizovať. Toto sme urobili a uvedené materiály rovnako v prílohe tejto správy sprístupňujeme.

Vzhľadom na množstvo otázok a odpovedí, ktoré v súvislosti s danou nešťastnou udalosťou evidujeme, sme sa zároveň v prílohe tejto správy rozhodli zverejniť aj najčastejšie otázky a odpovede.​Návrh na prijatie bezpečnostných opatrení v súvislosti s umiestnením obvineného ML v ÚVV a ÚVTOS Prešov zo dňa 7.12.2020. Dokument 1.pdfDokument 1.pdf

Úradný záznam o vzniku udalosti v ÚVV a ÚVTOS Prešov zo dňa 10.12.2020​ Dokument 2.pdfDokument 2.pdf

​Záznam kontrolnej komisie MSSR o vykonaní kontroly nad výkonom väzby v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín zo dňa 15.12.2020 Dokument 3.pdfDokument 3.pdf

Odpoveď Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín zo dňa 18.12. 2020, ktorá bola zaslaná na Okresnú prokuratúru Prešov​ Dokument 4.pdfDokument 4.pdf

​Žiadosť obvineného o umožnenie používať telefón adresovaná OČTK zo dňa 17.12.2020 a odpoveď OČT na túto žiadosť, ktorá bola ÚVV a ÚVTOS Prešov doručená dňa 31.12.2020
 
Úradný záznam o vzniku udalosti v ÚVV a ÚVTOS Prešov zo dňa 29.12.2020​ Dokument 7.pdfDokument 7.pdf

Štatút komisie zo dňa 4.1.2021​ Dokument 8.pdfDokument 8.pdf

Zoznam členov komisie​ Dokument 9.pdfDokument 9.pdf

Zoznam najčastejších otázok a odpovedí​ Dokument 10.pdfDokument 10.pdf