Udelených bolo 8800 výnimiek, je medzni mini 5 ministrov

Hlavný hygienik oznámil, koľko individuálnych výnimiek bolo minulý rok udelených:

 

ℹ Od apríla do decembra 2020 sme udelili vyše 8800 individuálnych výnimiek pre občanov
1. Individuálne výnimky sú možné od apríla 2020 na základe záverov Ústredného krízového štábu SR, pretože žiadna právna úprava nedokáže obsiahnuť všetky životné situácie. ÚVZ SR udelil od apríla do konca decembra 2020 celkovo 8886 individuálnych výnimiek pre občanov (vždy na základe žiadosti člena vlády SR). Jedna výnimka pritom mohla zahŕňať aj viac ľudí. Dôvody boli pracovné aj súkromné. Rodinné dôvody boli odhadom v 2000 prípadoch. Starostlivosť o maloleté dieťa a príbuzných bola ako dôvod uvedená minimálne v 300 prípadoch.
2. ÚVZ SR nemôže nikomu dať individuálnu výnimku sám z vlastnej iniciatívy, ani neprijíma žiadosti občanov o výnimky. Tí sa musia obracať na členov vlády SR, ktorí následne môžu požiadať Úrad. ÚVZ SR nie je kompetentný preverovať závažnosť každého zo stoviek dôvodov, ktoré sa uvádzajú v žiadostiach. Uvedené patrí do pôsobnosti jednotlivých členov vlády. ÚVZ SR tieto žiadosti teda neposudzuje a neschvaľuje, resp. nezamieta.
ℹ Zastúpenie jednotlivých ministerstiev na žiadostiach o individuálne výnimky od septembra do decembra 2020:
(pozn. Pre krátkosť času je v tejto chvíli možné poskytnúť údaje len od septembra, nakoľko ide o administratívne a časovo náročné spracovanie údajov.)
➡ Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky: 2 %
➡ Ministerstvo financií Slovenskej republiky: 0,4 %
➡ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky: 57,8 %
➡ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky: 0 %
➡ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky: 1,1 %
➡ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky: 0,6 %
➡ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: 4,3 %
➡ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: 2,3 %
➡ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky: 0,8 %
➡ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: 3,2 %
➡ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: 15,7 %
➡ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: 7,2 %
➡ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: 4,1 %
➡ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: 0,1 %
➡ Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie: 0,2 %
➡ Úrad vlády SR: 0,2 %
ℹ Výnimky pre najvyšších predstaviteľov štátu
O individuálnu výnimku pre seba požiadali (najmä z pracovných dôvodov) členovia vlády: pán Budaj, Holý, Korčok, Mičovský a Sulík. Výnimku dostali aj pani prezidentka (cez ministra ZVaEZ) a pán premiér z dôvodu služobných ciest. V týchto prípadoch sa vzťahovala aj na členov delegácie vrátane viacerých novinárov.