COVID-19: Prečo po kontakte s pozitívnym sa môžte testovať až 5 deň?

COVID-19: Prečo po kontakte s pozitívnym sa môžte testovať až 5 deň? Foto: Omediach.com

Ak ste prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá obdržala pozitívny výsledok testu na COVID-19 –⁠ a k tomuto kontaktu došlo počas obdobia dvoch dní pred dňom odberu vzorky tejto osobe do skončenia jej izolácie –⁠ musíte podstúpiť karanténu. Ministerstvo zdravotníctva radí: 

O nástupe do karantény informujte svojho ošetrujúceho lekára. Testovanie nepodstupujte skôr, než po piatich dňoch od posledného kontaktu s pozitívnym.

PREČO PRÁVE PÄŤ DNÍ?

Čakanie v neistote môže byť značne nepríjemné či stresujúce. Je však veľmi dôležité, aby ste sa testovali až po uplynutí lehoty piatich dní od posledného kontaktu.

Táto lehota je stanovená na základe inkubačnej dobu vírusu, na piaty deň je totiž vírus detekovateľný u najväčšieho počtu ľudí.
Dostatočný časový odstup medzi kontaktom s pozitívne testovanou osobou a vašim testovaním zvýši pravdepodobnosť, že sa u vás infekcia stihne rozvinúť dostatočne na to, aby ju bolo možné odhaliť prostredníctvom diagnostických testov.

Dodržaním päťdňovej lehoty teda zvýšite hodnovernosť výsledku vášho testu.

ČO JE TO ÚZKY KONTAKT?

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:

1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút,
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom. #CHRANIMEVAS #ROR