Dôležité: Kompletný prehľad všetkého čo môžte a nemôžte robiť od 27. januára bez testu

Vláda v nedeľu rozhodla o celoštátnom testovaní a sprísnení lockdawnu. Od pondelka 18. až do 26. januára tak bude na Slovensku prebiehať tzv. celoplošné skríningové testovanie.  Testovanie síce nebude povinné, bez potvrdenia o negatívnom teste sa do práce či na niektoré miesta nedostanete.

Testovanie bude prebiehať takto (spísané podľa starostu Ružinova):

1. Plošné testovanie bude trvať čosi vyše týždeň, od zajtra (pondelok, 18. 1.) do utorka (26. 1.).
2. Otestovať sa môžete dať na hocijakom oficiálnom miestne: antigénovo v niektorom z testovacích centier, u vášho zamestnávateľa, ak to ponúka, aj PCR testom, aj v súkromnom centre za peniaze, ak je v oficiálnom systéme a vydáva certifikát / covid pass. Proste, uznáva sa akýkoľvek oficiálny test.
3. Od stredy, 27. januára, platí úplne tvrdý lockdown. Čo to znamená, presne nevieme, ale zjednodušene: kto si nedá medzi 18. a 26. januárom urobiť test, nesmie ísť od 27. 1. do 2. 2. do práce a zrejme vôbec nikam.
4. V horšej polovici okresov sa testovanie/zákaz chodenia do práce bez testu bude opakovať aj po 3. februári, v lepšej polovici okresov sa život vráti do rovnakých pravidiel, aké máme dnes.

Testy
• od 27. januára do 2. februára sa budú musieť ľudia preukázať negatívnym testom vykonaným kedykoľvek od 18. januára;
• od 3. februára do 7. februára sa budú musieť ľudia preukázať negatívnym testom vykonaným kedykoľvek od 27. januára – no tu platí, že v tomto termíne sa už povinnosť nebude týkať všetkých obyvateľov.

 

Negatívne testy budú ľudia na niektoré výnimky zo zákazu vychádzania potrebovať od stredy 27. januára.

Podľa uznesenia vlády budú platiť tieto výnimky zo zákazu vychádzania:

cesta do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa nemôže vykonávať prácu formou home office, a cesta späť;
• cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office, a cesta späť;
• cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cesta späť; táto požiadavka sa však netýka detí pod 15 rokov ani seniorov nad 65 rokov;
• cesta do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, do servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cesta do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, do opravovne obuvi;
• cesta na výdajné miesto internetových obchodov (e-shopov), cesta na výdajné miesto iných obchodov a cesta späť;
• cesta s cieľom vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate zo zahraničia;
• cesta žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy do a zo školy a školského zariadenia;
• cesta dospelého s cieľom sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča strednej školy do školy a školského zariadenia a cesta späť;
• cesta na hromadné podujatie povolené úradom verejného zdravotníctva;
• cesta na úrad či iný orgán štátnej moci, ak úkon nemohol byť vykonaný na diaľku, a cesta späť.

Výnimky, pri ktorých nie je potrebný negatívny antigénový či PCR test:

• cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne (čiže potraviny, lieky, drogéria, hygienický tovar, krmivá pre zvieratá);
• cesta do lekárne či do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného, a cesta späť;
• cesta na testovanie, teda vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu;
• deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov nebudú potrebovať test ani na pobyt v prírode;
• cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť;
• cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cesta späť;
• vychádzka so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cesta s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá;
• zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členmi spoločnej domácnosti;
• cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cesta späť; to isté platí aj na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča;
• cesta dieťaťa materskej školy do a zo školy a školského zariadenia, cesta žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia;
• cesta pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci;
• cesta na súdne pojednávanie či na predvolanie orgánmi činnými v trestnom konaní.