Ministerstvo zdravotníctva: Kto a kedy sa bude môcť očkovať (ZOZNAM)

Aktuálne poradie očkovania na základe novej očkovacej stratégie:

 1. FÁZA
- zdravotníckym pracovníkom,
- študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
- terénnym sociálnym pracovníkom,
- zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
- zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
- osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
- zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou

2. FÁZA Osoby s vekom najmenej 85 rokov.

3. FÁZA Osoby s vekom najmenej 75 rokov.

4. FÁZA Osoby s vekom najmenej 65 rokov.

5. FÁZA Osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek

6. FÁZA Osoby so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek

7. FÁZA Učitelia s vekom najmenej 55 rokov.

8. FÁZA Osoby s vekom najmenej 55 rokov.

9. FÁZA Učitelia.

10. FÁZA Osoby s vekom najmenej 45 rokov.

11. FÁZA Osoby s vekom najmenej 18 rokov.