V poľovnom revíre na Záhorí našli šokujúci nález (FOTO)

Členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci s políciou a Štátnou ochranou prírody našli vposledných marcových dňochv katastrálnom území obce Kopčany šokujúci nález -viac ako dve desiatky uhynutých dravcov. Medzi nimi boli aj také vzácne druhy ako orliaky morské, čihaje červené. Dravce sa pravdepodobne stali obeťami nelegálneho trávenia. Prípad vyšetruje polícia.

V posledných marcových dňoch našli členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci s políciou a Štátnou ochranou prírodyveľký počet uhynutých dravcovvokolí obce Kopčany. „Celková bilancia nálezov uhynutých dravcov jealarmujúca, našlo sa spolu 15 jedincov myšiakov lesných, 4 haje červené, 3 orliaky morské a viacerostarších zvyškov zjastraba, ďalších myšiakov ahají zpredchádzajúceho obdobia,“ informuje Jozef Chavko zOchrany dravcov na Slovensku.

„Začalo to upozornením miestneho občana na nález uhynutého orliakamorského, ktorý niesol typické znaky otravy. Kďalšiemu nálezu –uhynutej haji červenej-sme sa dostali vďaka aktivitám členov našej organizácie vrámci medzinárodného projektu LIFE EUROKITE.Voboch týchto prípadoch bola príčinou úmrtia vysokotoxická látka karbofurán. Jej používanie je zakázané na celom území Európskej únie“, vysvetľuje Boris Maderič zOchrany dravcov na Slovensku. „Tieto skutočnosti odštartovali rozsiahlu pátraciu akciu. Polícia nasadila svojeterénne zložky a pomocou psov, špeciálne vycvičených vrámci medzinárodného projektu PANNON EAGLE LIFE, a dronmi dôkladne prehliadla veľké územie. Zistenia boli viac ako šokujúce. Uhynuté jedince vzácnych chránených druhov dravcov sa našli voľne ležiace na poliach, ukryté v krovinách, zahrabané a zakryté konármi v blízkosti krmelcov a dokonca aj priamo pri poľovníckom posedePoľovníckej spoločnosti Bažant Kopčany.

Miestny poľovný hospodársa vyjadril, že on o uhynutých dravcoch nemá vedomosť. Našli sa aj viaceré zvyškypoľovnejzveri a mŕtve holuby, ktoré zrejmeslúžili ako otrávené návnady.Všetky uhynuté dravcea návnady budú podrobené toxikologickému vyšetreniu a pitve, ktorá preukážu príčiny úhynov. Trebapovedať, že tieto nálezy súpravdepodobne len menšou časťou skutočného rozsahu trávenia, nakoľko väčšinauhynutých jedincov bola zaoraná pri jarných prácach poľnohospodármi.“, vysvetľuje Jozef Chavko.

„Chemické látky, ktoré sa cielene používajú pri nelegálnych aktivitách za účelom usmrtenia dravcov vo voľnej prírode sú veľmi nebezpečné aj pre človeka alebo domácich miláčikov. Vtejto súvislosti odporúčame občanom aby boli opatrní pri pohybe vprírode a každý podozrivý nález uhynutých živočíchov nahlásili priamo polícii“, uzatvára Boris Maderič.Protiprávna činnosť, ktorej obeťami sú vtáky sa zvykne nazývať vtáčia kriminalita. Má závažný nepriaznivý dopad na populácie voľne žijúcich druhov. Obzvlášť, ak sadeje vtomto jarnom obdobíhniezdenia, kedy v dôsledku úhynu rodičov často dochádza aj kúhynu mláďatna hniezde. Úsilie zamerané na elimináciu vtáčej kriminality podporuje aj Európska úniaprostredníctvom projektov financovaných vrámci programu LIFE.