Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 21. 4. 2021

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o., (programová služba TA3), za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 8. 2020 v čase o cca 8:00 hod. odvysielal program Ranné správy (príspevok Rúška a ich nosenie), v ktorom odzneli negatívne tvrdenia na tému nosenia rúšok, pričom tieto boli v rozpore s dosiahnutým vedeckým a odporúčaným poznaním v tom čase, a zároveň neboli vyvážené informáciami o výrazne pozitívnom efekte nosenia rúšok v čase pandémie vírusu COVID-19, čím porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 23. a 24. 1. 2021 odvysielal upútavku na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), z dôvodu odvysielania programu Prvé televízne noviny (príspevok Chceli si vyskúšať vraždu), dňa 17. 2. 2021;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o, vo veci možného porušenia
§ 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 18. 2. 2021 v čase o cca 06:24 hod. (programová služba WAU) a dňa 19. 2. 2021 v čase o cca 03:50 hod. (programová služba JOJ PLUS) odvysielal program Aféry – Prst navyše, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO; Rada už v minulosti
(10. 2. 2021) uložila tomuto vysielateľovi sankciu – pokutu 663 eur, a to za odvysielanie totožného programu dňa 2. 7. 2020 o cca 11:09 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a slovnú agresivitu, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o, (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 1. 2021 v čase o cca 05:23 hod. odvysielal program Súdna sieň – Znásilnená pacientka, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi EUROPA 2, a.s (programová služba Europa 2), vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (JSO – časové zaradenie), z dôvodu vysielania programu Sketch Bros na Europe 2, dňa 5. 2. 2021;
• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), začatého z dôvodu vzniku podozrenia z porušenia § 34 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že vo vysielaní reklamného šotu propagujúceho spoločnosť Swiss Life Select mohol účinkoval redaktor spravodajských programov;
• zmenila registráciu retransmisie TKR/257 spoločnosti Orange Slovensko, a.s;
• zmenila registrácie retransmisie TKR/9 a TKR 121 spoločnosti SATRO s.r.o.;
• vzala na vedomie oznámenie občianskeho združenia TACHLES o poskytovaní služby TACHLES TV na internetovej stránke https://tachles.tv/ a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť ZVR;

uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:
• vysielanie programu Slovenský panteón: Andrej Hlinka, zo dňa 7. 2. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, RTVS, Jednotka);
• vysielanie programu Do kríža, zo dňa 27. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Dvojka);
• vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 28. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
• vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 29. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);
• vysielanie programu Koronavírus špeciál – očkovanie, zo dňa 1. 2. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Jednotka);
• vysielanie komunikátu Fortuna na online kasíno a stávkové kancelárie, zo dňa 8. 2. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy, telenákupu a sponzorovania, MAC TV s.r.o., JOJ);
• vysielanie programu Inkognito, zo dňa 25. 1. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);
• vysielanie programu Táto pomsta je moja, zo dňa 23. 2. 2021 (TV MARKÍZA) a zo dňa 26. 1. 2021 (DAJTO) - ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA;
• vysielanie upútavky na program Táto pomsta je moja, zo dňa 25. 1. 2021 (TV MARKÍZA) a zo dňa 26. 1. 2021 (DAJTO) -násilie v upútavkach, MARKÍZA – SLOVAKIA;
• vysielanie programu Prvé televízne noviny (príspevok Vláda rokuje o Sputniku a Kritická situácia v krematóriách), zo dňa 18. 2. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
• vysielanie komunikátu Clavin Platinum, zo dňa 17. a 21. 2. 2021 (ochrana maloletých – JSO, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy, telenákupu a sponzorovania, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
• vysielanie programu Sketch Bros na Europe 2, zo dňa
5. 2. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, EUROPA 2, a.s., Europa 2);